Protokoll fört vid aa12-stegs Praktiska möte – mars 2011 (9/3 – 20/3).

 

1. Håkan öppnade mötet med en stilla stund, för att tänka efter och läsa de Tolv Traditionerna.

----------------------------------------------------------------

2. Dagordning – Godkändes

----------------------------------------------------------------

3. Val av Mötes tjänare..

 

a). Ordförande – Håkan I

b). Sekreterare – Yvonne L

c). Rösträknare – Åke T och Håkan I

----------------------------------------------------------------

4. Kassarapport – Godkändes

 

AA-12steg                                                  Resultat och Balansräkning

Åke                                                            2011-02-28

Kassör

Hattkonto: 8257–8,423 471 960-9

 

Balans och Resultaträkning perioden: 2010-03-15–2011-02-28.

 

Kassa/bankonto vid övertagande 2010-03-15                     3 411,10

Intäkter ”Hatten” t o m 2011-02-28                2 060,00

Sparränta 2010-12-31                                        3,74          2 063,74

 

Utgifter t o m 2011-02-28

Domän avgift AA12-steg                             - 1 512,00

Årsavgift Sörmlandsbanken                        -    250,00

Porto utskick tjänare                                   -    78,00    - 1 840,00

 

Tillgångar Kassa/bankkonto

2011-02-28 (8257–8,423 471 960-9)                                    3 634,84

 

Resultat perioden 2010-03-15-2011-02-28                          223,74

----------------------------------------------------------------

5. Övriga frågor anmäles (tas upp vid punkt 7) – Inga frågor inkom

----------------------------------------------------------------

6. Val av Tjänare..

 

Då förra mötet valde en del tjänare på bara ett år, omvaldes dessa på ytterligare ett år, så den sammanlagda mandattiden nu blir 2 år, innan dessa roterar ut.

 

·         GSR (gruppservice representant) – Håkan I

·         Kassör – Åke T

·         vice Kassör – valdes ingen

·         Webbis – Peder H

·         Välkomstvärd (inloggare) – Ingela

·         DR (Dagliga Reflektioner) – Peter M

·         Fadderpool – Kia och Monica J

 

·         Firmatecknare – Håkan (förutom Åke T fodras en till och då lämpligen GSR)

 

Ingela presenterade sig.

 

(aktuell Tjänarlista med mandattid, kommer sist efter detta protokoll)

----------------------------------------------------------------

7. Övriga frågor – Inga inkomna

----------------------------------------------------------------

8. Mötet avslutades med Sinnesrobönen i Vi-form.

 

Nästa praktiska möte blir i mars 2012.

 

Därefter tacka Håkan alla deltagare.. Jag tackar alla Tjänare som roterar ut för ett gott arbete.

Och Hälsar Nya Tjänare VÄLKOMMEN Till att tjäna Gruppen.

----------------------------------------------------------------

Av de 22 inloggade, syntes 18 stycken delta mer eller mindre under mötet.

 

Jag tackar för förtroendet

Yvonne L

PM sekreterare

----------------------------------------------------------------

 

Tjänarlistan i aa12-steg uppdaterad efter PM 2011-03

 

GSR               Håkan I           2010-03 – 2012-03

vice GSR        Calle               2010-03 – 2012-03

 

Kassör           Åke T             2010-03 – 2012-03

Vice kassör                      

 

Välkomstv.     Glenn             2010-03 – 2012-03

Välkomstv.     Ingela             2011-03 2013-03

 

Mötöppn.list.  Roger A          2010-03 – 2012-03

Dagl.Refl.       Nisse              2010-03 – 2012-03

Dagl.Refl.       Peter M          2010-03 – 2012-03

 

Webbis           Peder H          2010-03 – 2012-03

vice Webbis    Leif A             2010-03 – 2012-03

 

FadderPool    Kia                 2011-03 2013-03

FadderPool    Monica J        2011-03 2013-03