Praktiskt möte på AA- 12 steg 2013-03-18

Tid:00.00-24.00

Närvarande: 49 medlemmar inloggade på mailen, varav 9 medlemmar har varit med och röstat.

                     

P.1

Mötets öppnande:                         GSR Åke T förklarade mötet öppnat.

 

P.2

Val av mötets tjänare:                 a) Åke T valdes till mötesordförande.

                              b) Anne K valdes till mötessekreterare.

                     c) Birgitta J-W valdes till mötesjusterare och till rösträknare.

 

P.3

De 12 traditionerna:                       AA:s Tolv Traditioner delades ut på mailen.

    

P.4

Dagordningen godkännande:    Dagordningen godkändes i sin helhet.

 

P.5

Övriga frågor anmäldes:              Roger A 2 st. Åke T 2 st.

 

P.6

Föregående Mötesprotokoll:      Föregående mötesprotokoll från PM 2012-04-23 - 05-15

redovisades på mailen och godkändes.

 

P.7.

Kassarapport: AA12‐steg 2012‐05‐01–2013‐03‐22.

Vid terminens början 2012‐05‐01                                                                           799,74

Hatten perioden 2012‐05‐01–2013‐03‐22                              2 380,00

Sparränta 2012‐12‐31                                                                   10,44

 

Utgifter perioden 2012‐05‐01–2013‐03‐22:

Årsavgift Webbhotell                                                                   ‐ 225,00

Årsavgift Sörmlands Sparbank                                                   ‐ 400,00

Webbhotell                                                                          ‐ 1 312,00     ‐ 1 937,00

Behållning på bankkonto: 8257‐8,423 471 960‐9 (2013‐03‐22)                        1 182,29

Resultat under perioden 2012‐05‐01–2013‐03‐22                               443,00

 

P.8.

Val av tjänare:                               Kassör: Birgitta (Bi), (2013-03 – 2015-03)

                         Välkomstvärd: Stefan H, (2013-03 – 2014-03) (fyllnadsval)

                         Mötesöppnare/ lista: Peter M (2013-03 – 2014-03) (fyllnadsval)

                         Mötesöppnare/lista: Åsa K, (2013-03 – 2015-03)

                         Dagliga Reflektioner: Vakant.

                         Webbis: Åke T, (2013-03--2015-03)

Webbis: Vakant

FadderPool: Birgitta J-W, (2013-03 – 2015-03)

FadderPool: Anders S, (2013-03 – 2015-03)

Beslut:                                              Åke T och Birgitta J-W valdes till firmatecknare, att teckna aa12-steg:s handlingar och bankkonton var för sig. Åke T i egenskap av GSR och Birgitta J-W i egenskap av kassör.

 

P.9.

Övriga frågor anmälda P.5:          1. Ska vi ha kvar ”GSM” mötena? Gruppsamvetsmöten vara eller inte, inga tjänare/deltagare anmälda till föregående ”GSM” 2012-12-15.

                                       (Åke T GSR)

Beslut:                                               Vi har gruppsamvets mötena ”GSM” som tidigare beslutats!

 

                                   2. Varför förs inte aktuella protokoll in på hemsidan. (2012 saknas)                           

(Roger A)

Beslut:                                              Webbis ansvarar för att uppdatera hemsidan!

 

3. Ang. övriga frågor, vad tycker du om att ändra lite i temat för mötesöppnandet. Att följa DR nämligen att vi också följer månad och steg. Mycket "gratis" från DR som följer stegen.                              

                                                           Hur vi sedan gör med traditionerna tål att tänkas på.

                                                           Kanske att ha både steg o traditioner samtidigt.

                         (Roger A)

Beslut:                                              Vi ska alternera steg och traditioner & mötesledaren gör mötesstrukturen. DR som den är i dag.  

 

4. Är för det mesta en osäkerhet till en början när nya loggas in på listan. Personligen kan jag tycka att välkomsttexten och/eller texten på hemsidan skulle förändras så att våra medlemmar på ett enkelt sätt förstår hur detta fungerar med mailen i gruppen, för frågor om det finns. Kom själv ihåg när jag var ny här, tog ett tag innan jag förstod hur det hängde ihop. Något som ska tas upp vid nästa arbetsmöte kanske?

                                                           (Ingela W) (ej anmäld P.5.)

Beslut:                                              Välkomstvärdarna utarbetar tillsammans med fadderpoolen  välkomstbrevet & inloggnings informationen till nykomlingar!

                                                                      

                                                            5. Kan man tänka sig att höja "statusen" genom att slopa namnet vice.

I alla viceuppdrag jag haft live, så har jag i stort sätt bara varit ett namn på ett papper. Att välja in två medlemmar, som går "omlott" ökar kanske chansen att bli insponsrad. Då finns ju alltid EN som varit med ett år och kan hjälpa nästa. Omlott" gör samtidigt att det alltid bara behövs väljas EN ny.

(Roger) (ej anmäld P.5.)

Beslut:                                              Gruppsamvetet har beslutat att avskaffa tjänar beteckningen ”vice” med 6 JA röster, detta gäller f. o. m. detta möte!

 

 

 

 

 

 

6. Då kommer vi till frågan om att justera mandattiden på några tjänar uppdrag så att dom går omlott:

Jag föreslår att en av GSR & FadderPool förlängs med ett år så att dessa går omlott!

Beslut:                                              Följande tjänarlista gäller med följande mandattider:

GSR: Åke T 2012‐05 – 2014‐03

GSR: Roger A 2012‐05 – 2015‐03

Kassör: Birgitta J-W 2013‐03 – 2015‐03

Kassör: Vakant

Välkomstvärd: Anne K 2013‐03 – 2015-03

Välkomstvärd: Stefan H 2013‐03 – 2014‐03 (fyllnadsval)

Mötesöppnare/lista: Peter M 2013-03 – 2014-03 (fyllnadsval)

Mötesöppnare/lista: Åsa K 2013-03 – 2015-03

DR: Anne K 2012‐05 – 2014‐03

DR: Vakant

Webbis: Åke T 2013-05 – 2015-03

FadderPool: Birgitta J-W, (2013-03 – 2015-03)

FadderPool: Anders S, (2013-03 – 2016-03)

 

                                                                                         P.10

Gruppsamvetsmöte:                      ”GSM” start 2013-11-25!

Praktiskt möte:                              ”PM” start 2014-03-10.

 

                                                                                         P.11.

Mötets avslutande:                      GSR Åke T, förklarar 2013 år:s ”PM” avslutat!

                                 Och tackar alla närvarande som varit med på detta ”PM” möte.

Samt tackar alla tjänare som roterat ut & hälsar nya hjärtligt välkomna i sina tjänaruppdrag.

 

 

Gud giv mig Sinnesro att acceptera

 

                                                     det jag inte kan förändra

 

                                                         Mod att förändra det jag kan

 

                                                           Och förstånd att inse skillnaden

 

 

 

/ Anne K/                                                                                    /Åke T/

           Mötessekreterare                                                                      Mötesordförande

                                                                          Justeringsmän:

 

/Birgitta J-W/