Protokoll fört vid aa12-stegs Praktiska möte – april 2012 (23/4 – 15/5).

 

1.       Åke T öppnade mötet istället för GSR och/eller vice GSR som redan tycks hunnit rotera ur och inte heller verkade vara kvar och med på delningslistan längre.

----------------------------------------------------------------

2.       Val av Mötestjänare

 

a). Ordförande – Åke T

b). Sekreterare – Yvonne L

c). Justerare – Peter M

d). Rösträknare – Monica J

----------------------------------------------------------------

3.       De Tolv traditionerna lades ut

----------------------------------------------------------------

4.       Dagordning – Godkändes

----------------------------------------------------------------

5.       Övriga frågor anmäls (tas upp i punkt 9) – 5 st. anmälda (Åke, Bi, Yvonne, Zvenolof)

----------------------------------------------------------------

6.       Föregående mötesprotokoll - Godkändes

----------------------------------------------------------------

7.       Kassarapport – Godkändes

 

Kassarapport AA12-steg 2011-03-01–2012-04-25.

 

Vid terminens början 2011-03-01 3 634,84

Hatten perioden 2011-03-01–2012-04-25 2 740,00

Sparränta 2011-12-31 23,90 2 763,90

 

Utgifter perioden 2011-03-01–2012-04-25:

Servicekontoret 10-90 - 3 131,00

Årsavgift Webbhotell - 225,00

Årsavgift Sörmlands Sparbank - 400,00

Webbhotell - 1 312,00

Återställning delnings lista 2011-12-15 - 531,00 - 5 599,00

 

Behållning på bankkonto: 8257-8,423 471 960-9 (2012-04-25) 799,74

 

Resultat under perioden 2011-03-01–2012-04-25 - 2 835,10

 

Åke T

Kassör AA12-steg

----------------------------------------------------------------

8.       Val av tjänare

 

GSR               Åke T             2012-05 - 2014-03

vice GSR        Roger A         2012-05 - 2014-03

 

Kassör           Åke T             2012-05 - 2013-03

Vice kassör   Bi                   2012-05 - 2014-03

 

Välkomstv.    Miia              2012-05 - 2014-03

 

Mötöppn.list                    Miia              2012-05 - 2014-03

 

Dagl.Refl     Anne K          2012-05 - 2014-03

 

Beslut: Åke och Bi valdes till firmatecknare, att teckna aa12-steg:s handlingar och bankkonton var för sig. Åke i egenskap av GSR och kassör, Bi i egenskap av vice kassör.

----------------------------------------------------------------

9.       Övriga frågor – 5 stycken

 

Bi:

1.       vad menas egentligen med "princip framför person"

Ett svar från Roger A: Det finns en broschyr som heter "Tolv grundprinciper illustrerade" (mitt svar är att det som rekommenderas i SB och AA:s övriga godkända litteratur bör komma i första hand.) citat ur första traditionen i 12-12: "Hur kan en sådan hop av anarkister över huvudtaget fungera?" "Hur i all sin dar kan de sätta sin gemensamma välfärd i första rummet?"...De som forskar närmare, finner snart nyckeln till denna underliga paradox. AA-medlemmen bör rätta sig efter principerna för tillfrisknande. Hans liv beror helt enkelt på respekt för de andliga grundsanningarna. Slut citat.

 

Åke:

2.       Ökning av buffert?

Beslut: Hatt bufferten höjs från 1 800 kr till 2 200 kr.

 

3.       Oftare byte av lösenord till mail listor (höjning av säkerheten för onödiga kostnader)!

Beslut: Efter varje ”PM” när tjänarna har tillträdet sina poster så ändras lösenorden hos webbhotellet gällande hemsidan, delnings- och service listan. Webbansvariga och välkomstvärdar är ansvariga och det är enbart dessa personer som skall handa lösenord och har gruppens förtroende att ändra dessa.

 

4.       Kontinuerliga ”Gruppsamvetsmöten”!

Beslut: Mötet beslutade att ha två stycken gruppsamvetsmöten om året med start 2012-06-15 & 2012-12-15, GSR kallar till dessa möten.

 

Yvonne:

5.       Gällande copyright och gruppens utskick av DR o Bill´s?

Beslut: Bordlägger frågan till nästa PM, dock kommer frågan att behandlas på gruppsamvetsmötet 2012-06-15 som en egen punkt. Anne K har fått i uppdrag att rådfråga Service kontoret i frågan.

Vi inväntar rapport från Anne som tills gsm-mötet skickat in en skriftlig fråga till servicekontoret som det begärdes vid senaste telefonsamtalet, så att vi får AA:s riktlinjer & syn på copyright reglerna och hur vi i gruppen bör agera i frågan.

Vi fortsätter som tidigare att lägga ut ”DR” och ”Som Bill ser det” på delningslistan då vi ännu inte fått svar och/eller tagit annan ställning än tidigare i denna fråga.

 

Ytterligare 3 stycken frågor som tillkommit under mötets gång:

 

Zvenolof:

1.       För eller emot sammanslagning av grupperna.

Ingen sammanslagning aktuell av AA12-steg och AA-Mail, grupperna fortsätter enligt AA:s traditioner som tidigare!.


2.       Dubbelt tjänande i bägge grupperna.

Inget beslut som gruppen kan fatta, det är upp till varje grupp medlem att fatta eget beslut. Gruppen får jobba efter AA:s traditioner och servicehandboken som riktlinje.


3.       Hur strikt skall svenskt föreningspraxis vara i gruppen och skall då denna praxis vara med i stadgarna??

Några diskussioner under mötet från tre medlemmar..

a)      Bi: Nej till strikt föreningspraxis och vill någon vald ordförande ändå leda på så vis, så ska det absolut ej in i stadgarna, utan istället borde vi lära mer om innebörden i de 12 koncepten i vår grupp, tycker jag.

b)      Åker T: Strikt & strikt, ”sunt bondförnuft” kallar jag detta, vi lever i Sverige & bör följa vad som är normalt, detta kallar jag ”praxis”. Vi har inga skrivna ”stadgar” i AA, vi följer ”AA:s de 12 koncepten för service” & AA:s 12 traditioner, samt riktlinjer för service enligt ”service handboken”, svårare är det inte.

c)       Roger A: Övriga frågor som tillkommer efterhand behandlas på pågående möte men...  nästa möte här i aa12-steg bestäms ju ett helt år i förväg, så jag tycker nog att om jag är intresserad, har jag gott om tid att tänka ut vad jag vill anmäla i punkten som är avsedd för det. Det nämndes väl lite om att en av gruppen vald, betrodd tjänare har rätt att efter eget huvud bestämma. Alltså, vald ordförande bestämmer (åtminstone för mig.)

----------------------------------------------------------------

10.   Nästa praktiska möte: 2013-03-18

 

Kommande gruppsamvetsmöten: 2012-06-15 och 2012-12-15.

----------------------------------------------------------------

11.   Mötet avslutades av Åke T med..

Jag tackar för förtroendet att jag har fått leda våren & årets ”PM”, det har varit bra & produktiva diskussioner & synpunkter, högt till tak, vilket jag uppskattar, detta visar också som jag tycker att vi har ärligheten & tryggheten att tycka & säga det vi tycker & står för, ändå vara ödmjuka & respektera varandra & varandras åsikter!

 

Jag tacksam för gruppens förtroende att välja mig till GSR 2012-2014, jag ser framemot att tjäna gruppen & finnas där när jag behövs!

 

Jag förklarar härmed detta ”PM-möte” avslutat, bara synd att många är bara passiva läsare, det finns säkert en massa fina åsikter där ute som jag saknar!

 

Gud giv mig Sinnesro att acceptera

det jag inte kan förändra

Mod att förändra det jag kan

Och förstånd att inse skillnaden

----------------------------------------------------------------

Det var ca 12 stycken som mer eller mindre gav sina röster eller hördes av under mötets gång.

 

Jag tackar för förtroendet och skickar också med en gällande uppdaterad tjänarlista.

 

Yvonne L                                                                  Åke T

PM sekreterare                                                      PM ordförande

 

Justerare

Peter M

----------------------------------------------------------------

 

Tjänarlistan i aa12-steg uppdaterad efter PM 2012-05

 

GSR                    Åke T                 2012-05 – 2014-03

vice GSR            Roger A             2012-05 – 2014-03

 

Kassör               Åke T                 2012-05 – 2013-03

Vice kassör       Bi                        2012-05 – 2014-03

 

Välkomstv.       Ingela                2011-03 2013-03

Välkomstv.       Miia                   2012-05 – 2014-03

 

Mötöppn.list.   Miia                   2012-05 – 2014-03

vice möt.list     -

 

Dagl.Refl.          Anne K               2012-05 – 2014-03

vice DR:             -

 

Webbis              -

vice Webbis      -

 

FadderPool       Kia                      2011-03 2013-03

FadderPool       Monica J           2011-03 2013-03