Protokoll fört vid aa12-stegs Praktiska möte – oktober 2008 (6/10 - 18/10).

 

1. Olle öppnade mötet med att hälsa alla välkomna, följt av en stilla stund och Sinnesrobönen.

----------------------------------------------------------------

2. Dagordning – Godkändes

----------------------------------------------------------------

3. Val av Mötes tjänare..

 

 

Ordförande – Olle

Sekreterare – Yvonne L

Rösträknare – Anne & Lillemor

----------------------------------------------------------------

4. Övriga frågor (tas upp vid punkt 6) har anmälts av..

 

Lillemor – 1

Nisse W – 1

Leffe – 3

Rolf – 2

Roger – 1

Olle – 1

----------------------------------------------------------------

5. Val – nya Tjänare..

 

GSR (gruppservice representant) – Anne

vice Gruppservice representant – Håkan

Välkomstvärd (inloggare) – Birgitta

Välkomstvärd (inloggare) – Olle

DR (Dagliga Reflektioner) – Peter M

DR (Dagliga Reflektioner) – Roger

----------------------------------------------------------------

6. Övriga frågor – 9 inkomna (a-i).

 

a). Inrättande av ett ”Café”Nisse W

Jag vill ha ett mer traditionellt AA-möte, för att kunna få det så vill jag föreslå att vi:

Har en "Cafétråd" där vi kan babbla och hoppa på varandra och då ska också mötesledaren kunna gå in och flytta över sånt som inte passar i "riktiga" tråden till "Cafétråden”.

 

Beslut: NEJ till förslaget.

 

b). Lite längre tid för MötesledarenLeffe

Mötesledarens roll för gruppen omgörs lite grand, Mötesledaren sitter i EN (1) MÅNAD i stället för nuvarande i en VECKA.

Mitt förslag är således följande: att Mötesledaren går efter Månaden dvs. Januari månad "STEG 1" dom första 14 dagarna och dom sista 14 dagarna är TRADITION 1.

Konceptet är att följa månaderna ordningsvis och på så sätt få med både steg och traditioner på samma gång. Januari.. Steg 1 och Tradition 1. Februari.. Steg 2 och Tradition 2, osv.

 

Beslut: NEJ till förslaget.

 

c) Struken, på begäran av förslagsställaren

d) Struken, på begäran av förslagsställaren

 

e). Byte av serverRolf

Att webbisar tillsammans med övriga tjänargruppen undersöker tills nästa PM, möjligheten att byta server lev.

Inte bara jag som är missnöjd med denna, flertalet mail kommer helt enkelt inte, samt de som kommer tar en tid innan de dyker upp. Samt att det går ej att skicka över, kommer ej i håg vad Linda sa.. tror det var 50 kb.

Har sett att flera frågåsatt detta med mejlen. Så det är inte bara jag som ej fått alla mail. "Ser det när någon svarar på ett mail och det följer med.”

 

Beslut: NEJ till förslaget.

 

f). Välja GSR och vice med ett års förskjutning Roger

Kan ordinarie och vice väljas med ett års förskjutning, så vi väljer ordinarie nu och vice på nästa möte (i vanliga fall om ett år), nu till våren. Då följer erfarenheten med när vice tar över ord. Väljs båda samtidigt blir båda nya utan erfarenhet.

 

Beslut: INGET - röstning utföll med 7 NEJ och 6 JA.. Förslaget drogs tillbaka mitt under pågående röstning, på begäran av förslagsställaren.

 

Följande frågor  g – i  lades ut tillsammans, efter flertal diskussioner röstades beslut fram.

 

g). Fastställande av ”störningsjouren” – Rolf

Att fastställa det nu tillfälliga med jourhavande. Så har alla tjänarna möjlighet att göra lite mer service. Kanske lite lättare att söka GSR då. En tanke bara men, vi kan ta upp det se vad andra tycker.

 

h). Hålla på NetikettenLillemor

Jag hoppas att vi i framtiden kan undvika att vi får fler som hoppar av som nu ”xxx” och många andra före honom. (Jag själv hänger just nu på repet), och detta av den anledningen att det pågår kommentarer och påhopp som påminner om sandlådenivå. Detta är denna grupps största problem, Påhoppen! Där föreslår jag att någon kraftfull och icke konflikträdd person sätts med en reserv, för att vi håller netiketten.

Den som inte håller netiketten ska omedelbart stängas av En vecka.. Det finns vanliga möten.

 

i). Policy och behörigheter avstängningar Olle

Jag önskar att vi som sista övriga fråga tar en diskussion och beslut om policy och behörigheter när det gäller att rensa listan från påhopp och andra brott mot netiketten.

Det är viktigt att handläggningen av dessa brott inte drar ut på tiden utan att en varning eller avstängning sker omedelbart. Annars är bollen i rullning och fler ilskna kommentarer börjar ramla in. Därmed otrivsel och avhopp.

Det kan ju ses som en fara med att beslut ska fattas av en eller två personer men Internet är ett snabbt medium och vi måste anpassa oss därefter.

Vi kanske även ska se om det behövs justeringar i Netiketten.

 

Beslut: GSR, vice GSR och Mötesledaren gavs mandat att kunna utdela varningar, ifall aa12-stegs netikett och regler inte efterföljs, så att vi får behålla en lugn och välkomnande mejllista, (regler finns sedan tidigare beslut i gruppen, på hemsidan).

----------------------------------------------------------------

7. Mötet avslutades med tack för ett lugnt PM där sakfrågorna varit i fokus.

Det blev ingen punkt för nästa praktiska möte, tjänargruppen får tillsammans komma överens om datum som passar.

Därefter tacka Olle för förtroendet att fått leda detta PM och för de som ville, kunde nu förena sig med 7:e stegets bön.

 

Min Skapare,

jag är nu villig att överlämna mig helt till dig,

både det goda och det dåliga i mig.

Jag ber dig att du nu avlägsnar

alla brister i min karaktär,

de som hindrar mig från att vara till nytta för dig

och för mina medmänniskor.

Ge mig styrka att när jag går ut härifrån,

utföra dina befallningar.

Amen

----------------------------------------------------------------

Jag tackar för förtroendet

Yvonne L

PM sekreterare