Protokoll fört vid AA 12-stegs Praktiska möte 1 mars – 15 mars, 2010

 

§ 1. Anne öppnade mötet, hon hälsade oss alla välkomna. Vi stillade oss och de som ville läste Sinnesrobönen.

 

§ 2.Dagordningen godkändes

.

§ 3.Val av mötets tjänare:

Ordförande – Anne

Sekreterare – Monica

 

Rösträknare/justerare – Olle och Christer

 

§ 4.Kassarapport lämnades av Glenn

 

Bokfört tillika tillgängligt belopp 20090304 3 371,10

 

Kassarapporten godkändes efter en mindre diskussion.

 

 

§ 5. Övriga frågor anmäldes:

 

a)      Diskussion ang  3:e traditionen och nej mot avhysning

Behandlas under § 7 

b) Förslag på hur tjänarlistans sittningstid ska se ut i framtiden så att inte alla roterar ut samtidigt. Behandlas i § 6

 

 

§ 6.  Val av tjänare:

 

  följande poster roterar tjänare ut:

 

a) GSR

b) Vice GSR

c) Webbis

d) Vice Webbis

e) Välkomstvärd (inloggare)

f) Kassör

g) Vice kassör

h) Möteslistansvarig

i) DR-ansvariga


Nominerade blev följande :

a) GSR - Håkan

b) Vice GSR - Calle

c) Webbis - Leif A

d) Vice Webbis - Peder H

e) Välkomstvärd - Glenn

f) Kassör – Åke

g) Vice Kassör – PG

h) Mötesansvarig – Roger

i) DR ansvariga – Peter, Roger & Nisse

 

 

 

Följande valdes till tjänare, Välkomna!

2 olika förslag lades fram när det gäller rotationsprincipen som vävdes in i frågan ang nya tjänare. Följande förslag röstades fram, samt med  redovisning av  sittande tjänare, utgör nedan vår nya tjänarstab.

a) GSR Håkan 2010-03—2011-03

b) Vice GSR Calle 2010-03—2012-03 (går upp till ordinarie 2011-03)

c) Webbis Peder 2010-03—2011-03

d) Vice Webbis Leif A 2010-03—2012-03   (går upp till ordinarie 2011-03)

e) Välkomstvärd Glenn 2010-03—2012-03

    Välkomstvärd sittande Yvonne 2009-03-2011-03

f) Kassör Åke 2010-03—2011-03

g) Vice kassör PG 2010-03—2011-03  (Om han inte vill gå upp till ordinarie, så är det enkelt att välja Åke 1 år till)

h) Möteslistansvarig Roger 2010-03—2012-03

i) DR-ansvariga Nisse 2010-03-2012-03  Peter M  2010-03-2011-03

j) FadderPool-ansvarig Göran och Roffe  2009-03-2011-03

§ 7. Övriga frågor:

 

 a) Diskussion ang tredje tradionen

Även här lades två olika förslag fram. Förslag 7a som vann flest röster innebär att vi behåller vår tidigare policy som vi finner på följande länk:

 

http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/motet_stors_blue_card.htm

 

 § 8. Anne avslutar mötet

 

 

Någon punkt om datum för nästa PM kom aldrig med på dagordningen, men det blir väl någon gång i mars 2011.

 

Stockholm 21 mars 2010

 

Vid pennan

Monica, alkoholist och mötets sekreterare