Protokoll fört vid AA 12-steg 2 mars – 15 mars, 2009

 

Anne öppnade mötet, hon hälsade oss alla välkomna. Vi stillade oss och de som ville läste Sinnesrobönen.

 

Dagordningen godkändes

 

Val av mötets tjänare:

Ordförande – Anne

Sekreterare – Monica

Rösträknare – Olle och Håkan

 

Kassarapport lämnades av Glenn och Olle.

AA12 STEG.SE  

 

Bokfört saldo 2009-03-04 17:36

3 006,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgängligt belopp

3 006,25

och då är alla avgifter betalade.

Kassarapporten godkändes.

 

Övriga frågor anmäldes:

Jag tycker att vi ska skicka pengar vidare till Servicekontoret, nu när allt är betalt och kassan står på plus.
PG, alkoholist

 

 

REVIDERINGAR
* Kanske dags för en lättare revidering av Hemsidan, t.ex. tycker j a g   att det skulle kännas bra om alla texter vi publicerar där är från senaste översättningen (t.ex. även Löftena)
Är det överkurs att publicera namnen på aktuella tjänare??

* Kanske även en motsvarande revidering av Regler om störande av Möte. Långt nere i någon mörk minnescell ligger något som säger att det vi kom överens om från början i n t e  är det som står nu: vi mer eller mindre 'kopierade' ju Lamplighters utvisningsregler. Som ju är 7 dagar efter första händelsen, 90 vid upprepat störande och 180 vid förnyat störande, 365 dagar om detta inte hjälpt.....

LITE MER AKTIVA MEDLEMSVÄRVNINGAR
* Lite för ofta tycker jag att AA12-steg känns lite väl anemisk... kraftlös. Varför är det ett stridare flöde av nya medlemmar till AA-mail än till oss? Vad gör dom som inte v i gör? Hur för v i vårt budskap vidare
Kanske dags att ta tag i Projekt Plakat (om några som var med på den tiden minns)
Sån här kan inte jag, men jag minns att vi för rätt länge sen (kanske innan AA12-steg ens fanns) diskuterade vikten av 'sökmotoroptimering'

Göran S alkoholist

c) Hur får vi AA12-steg levande? Behovet av fler medlemmar känns inte så akut till en grupp som är på väg att självdö. Att dag efter dag komma in i en tyst grupp motiverar en inte till att värva medlemmar. Ska inte AA12-steg föra budskapet vidare? Känner mig otroligt ensam ibland och så ska det väl inte vara i AA.

I sinnesro

Anne

 

d) Roger här, lika ödmjukt.
Jag vet inte om jag hakat upp mig eller... Jag tycker att det strider mot tredje traditionen att stänga folk ute. Är det inte så att "bråkstakarna till slut blir vår bästa läromästare?" (som Bill ser det.) Det är väl jag som ska träna på att inte JAG behöver få rätt. Att inte i spinn. Att inte bli spydig. Osv.
Att ta det jag behöver och lämna resten.
Sedan kan det förtydligas på hemsidan (till nykomlingen) hur o varför.
Bill sa också att; det är vi andra (som stänger ute) som kan göra gruppen mest skada. kram

 

6.  Val av tjänare :
a) Webbis
b) Välkomstvärd (inloggare)
c) Möteslistansvarig
d) 2 st. FadderPool-ansvariga

 

Nominerade:

a) Ingen nominerad

b) Yvonne L

c) Ingen nominerad

d) Roffe, Göran S

 

Följande valdes till tjänare, Välkomna!

6b) Yvonne till välkomstvärd

6d) Göran och Roffe till Fadder-Poolen.

 

7. Övriga frågor:

Ny punkt kallad 7BB lades fram av Anne.
 
1) Varning, avstängning 1 vecka, avstängning 3 mån, avvisad person begär själv återinträde. (Nu gällande)
 
2) Varning, avstängning pågående möte.
(Vilket kan innebära allt mellan 1 till 7 dagar), avvisad person begär själv återinträde.
 
3) Varning, avstängning 1 vecka, avvisad person begär själv återinträde

 

 

Följande beslut togs gällande fråga 7

 

A Jag tycker att vi ska skicka pengar vidare till Servicekontoret, nu när allt är betalt och kassan står på plus.
PG, alkoholist

Beslutet att skicka vidare alla överblivna pengar till AA,s servicekontor 1 gång om året står kvar. Vi lämnar bara så att vi har 1 års hyra till webhotellet. Det bör hela tiden finnas pengar till 1 års hyra på kontot. Vi vet aldrig om AA12-steg plötsligt läggs ner, för om det händer så ska det inte finnas några skulder. Pengarna till AA,s  Servicekontor skickas 1 gång om året i samband med att webhotellet betalas. Kassörerna tar ansvar för detta.

 

 B) REVIDERINGAR
* Kanske dags för en lättare revidering av Hemsidan, t.ex. tycker j a g   att det skulle kännas bra om alla texter vi publicerar där är från senaste översättningen (t.ex. även Löftena)

 

Bordlades

 

7bb

1) Varning, avstängning 1 vecka, avstängning 3 mån, avvisad person begär själv återinträde. (Nu gällande)

2) Varning, avstängning pågående möte. (Vilket kan innebära allt mellan 1 till 7 dagar), avvisad person begär själv återinträde.

 3) Varning, avstängning 1 vecka, avvisad person

 

Beslut togs att nuvarande regler ska gälla, alltså punkt 1 .

 

C) LITE MER AKTIVA MEDLEMSVÄRVNINGAR
* Lite för ofta tycker jag att AA12-steg känns lite väl anemisk... kraftlös. Varför är det ett stridare flöde av nya medlemmar till AA-mail än till oss? Vad gör dom som inte v i gör? Hur för v i vårt budskap vidare
Kanske dags att ta tag i Projekt Plakat (om några som var med på den tiden minns)
Sån här kan inte jag, men jag minns att vi för rätt länge sen (kanske innan AA12-steg ens fanns) diskuterade vikten av 'sökmotoroptimering'

 

Bordlades

 

    

D) Hur får vi AA12-steg levande? Behovet av fler medlemmar känns inte så akut till en grupp som är på väg att självdö. Att dag efter dag komma in i en tyst grupp motiverar en inte till att värva medlemmar. Ska inte AA12-steg föra budskapet vidare? Känner mig otroligt ensam ibland och så ska det väl inte vara i AA./Anne

 

Bordlades

 

8. Anne avslutar mötet med följande tänkvärda ord:

Någon punkt om datum för nästa PM kom aldrig med på dagordningen, men det blir väl någon gång i mars 2010. Skulle det
behövas ett extra PM innan det så kommer det att komma upp på
möteslistan

Härmed avslutar jag vårat praktiska möte och rundar av med
ett par ord från våran vän Bill

Gruppgemenskap.
I den stund tolvstegsarbetet resulterar i bildandet av en grupp, görs
upptäckten att flertalet individer inte kan tillfriskna om det inte
finns en grupp. Det går upp för varje enskild medlem att hon/han är
blott en liten del av det stora hela, att ingen uppoffring är för stor
när det gäller bevarandet av vår gemenskap. Vi inser att vi måste dämpa
vår nit och ärelystnad så snart det kan skada gruppen.
Det står klart att gruppen måste överleva.
Utan den är vi förlorade.

 

Stockholm 22 mars, 2009

Vid pennan

Monica, alkoholist och mötets sekreterare