Protokoll fört vid AA -12 steg Gruppsamvetsmöte (GSM) 2014-12-01

1. Roger A öppnade gruppsamvetsmötet och inledde med ...

Första traditionen säger att:

Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA.

En välmående AA-grupp erbjuder ett bättre personligt tillfrisknande än en grupp med ständiga konflikter och motsättningar, visar erfarenheten. Därför är vår gemensamma välfärd vårt huvudfokus på Gruppsamvetsmötet.

Andra traditionen säger:

För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, som han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.

Sålunda är det vårt gemensamma gruppsamvete som ska ta det yttersta ansvaret för gruppens välfärd. Därför har vi regelbundet Gruppsamvetsmöten.

Gruppsamvetsmötet är gruppens självrannsakan utifrån AA:s 12 traditioner. Det är viktigt att vi har i åtanke AA:s principer.

¤   att alla har samma rätt att göra sin röst hörd.

¤   att lyssna noga på minoriteter, många ggr har det visat sig att minoriteten har haft rätt, eller

     åtminstone kunna påverka gruppsamvetet till ett klokare beslut.

¤   att hålla traditionerna levande i gruppen, genom tex regelbundna traditionsmöten, så att

     gruppen som helhet är kunnig.

En kunnig grupp fattar i regel klokare beslut än en okunnig.

/Roger - alkoholist/GSR

2. Förslag på Dagordning:

Roger A  öppnade mötet med Tradition ett och Tradition 2 . Samtliga 12 traditioner. (finns på hemsidan)

1)   VAL AV ORDFÖRANDE,

       SEKRETERARE (ev. fattade beslut bör/ska protokollföras)

      GODKÄNNANDE AV DAGORDNING.

2)   PRESENTERA ER GÄRNA, SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT DELTA I MÖTET. (underlättar när

      det ev. ska röstas.)

3)   ÖVRIGA FRÅGOR ANMÄLS. (enskilda medlemmars frågor, behandlas i pkt 7)

4)   FÖREGÅENDE GRUPPSAMVETSMÖTESPROTOKOLL. (pust)

5)   FRÅGOR ATT DISKUTERA OCH EV. FATTA BESLUT OM. ( inkommer med förslag - separat)

6)   EVENTUELLA ÖVERFÖRINGAR FRÅN SENASTE PM:ET (praktiska mötet)

7)   ÖVRIGA FRÅGOR BEHANDLAS

8)   AVSLUTNING (lite synpunkter att ta till oss till nästa GSM)

9)   DATUM FÖR NÄSTA GSM.

Beslut: Dagordningen - godkändes (Åke T godkände inte dagordningen) Mötesordförande Roger A- godkändes - Sekreterare Anne K (Åland) - godkändes.

Åke T godkänner inte dagordningen:

Frågan om förslag till sekreterare har aldrig kommit grupp medlemmarna till del! (har sickats ut, spelar ingen roll om det är data problem eller annat, bästa är att göra om mötesförfarandet).

Jag har inte sett något nomineringsförslag till val av sekreterare vilket är förenings praxis & enligt AA-servicehandbok rekommenderat.

För mig som person & nykter alkoholist är alla mäniskors lika värde & att alla får samma möjlighet viktiga, detta har förbisetts i på detta möte!

Jag har inget emot att Anne väljes till sekreterare, min protest (som skall tas med i protokollet) gäller mötes förfarandet vad gäller PKT 1.

Vidare så behöver inte ordförande för mötet väljas eftersom GSR är självskriven enligt AA-Riktlinjer för service!

Görs inte mötesproceduren gällande PKT 1 om så anser jag inte detta GSM möte legitimt!

//Åke alkoholist

2. Presentationer av mötesdeltagarna.

12 mötesdeltagare anmälda: Roger A, Anne K(Åland), Rob, Kitty, Jenny, Birgitta J-W, Peter M, Åke T, Yvonne L , Bella, Åsa och Vivi                                       

3.Övriga frågor anmäls (tas upp i pkt. 7) 4 stycken anmälda ( Rob, Bi, Peter M och Roger A)

4. Föregående Gruppsamvetsmötesprotokoll redovisades  (finns på hemsidan)

5) Frågor att diskutera och ev. fatta beslut om

- Hur vi får fler att “våga” göra service, skulle vara roligt att höra åsikter om, eftersom det bara är några månader kvar till vårt årliga praktiska möte. Där snudd på ALLA serviceplatser ska tillsättas.

Roger - alkoholist/ordf.

Delningar se bilaga 1

Hur ska vi tolka 5:e traditionen? Är det bara “gamlingar” som ska dela? Vad tycker ni nya?

Roger - alkoholist/ordf.

 Delningar se bilaga 2

Det är 5st av ca 8-9 “anmälda” som svarat JA.

Beslut: Mötet har svarat JA till en lista om serviceuppdragen och kontaktpersoner.

Någon frivillig som kan skissa på ett förslag? Gärna en nykomling som känner vad som behövs.

Vi väntar spänt till före “Avslutningen”.

Roger - alkoholist/ordf.

6) Eventuella överföringar från senaste PM:et

Inte några öveföringar från senaste PM:et

7) Övriga frågor behdlas (4 stycken anmälda ( Rob, Bi, Peter M och Roger A)

Det va om vårt uppträdande (tror jag). Måste det va cynism o sarkasm? Blir en otrevlig stämning.

Mvh/Rob Alkoholist

Jag undrar varför det ska va så svårt att acceptera delningar som handlar om Gud och hur än folk vill referera till sin Gudstro.!?

Bi

-Jag tycker att de som loggas in på aa12-steg ska upplysas om att aamail finns samt att vi försöker få aamails välkomstvärdar att göra samma sak.

Peter M alkoholist

 

Vi får ha i beaktande att vad mötet är ute efter här, inte  är att jaga särskilda medlemmar utan att alla ska få vädra sina åsikter för att sedan kunna känna sig trygga i vad vi strävar efter framöver.

Sedan en sak som hör ihop med Peter M´s fråga. Vad tycker vi om texten på hemsidan “Störande av mötet”. Jag tycker att antingen använder vi en mild varning/tillsägelse privat eller så måste vi ta bort den helt. Förvirrande att säga en sak på hemsidan och sedan aldrig våga använda oss av den. Här har mötesledaren + GSR (betrodda känare) gemensamt ansvariga att ta beslutet. Jag tror nämligen att “problemet” mjukas upp när vederbörande förstår att det är gruppsamvetet som tycker och inte enskild medlem.

Nykomlingars åsikter är jättemycket värda här, så...ös på.

Roger - alkoholist.

Delningar se bilaga 3

 

Beslut: Gruppsamvetet säger JA till att upplysa om AA-mail.

6 JA inget NEJ.

Roger - alkoholist/ordf.

8) Avslutning (lite synpunkter att ta till oss till nästa GSM)

Delningar se bilaga 4

9) Datum för nästa GSM

Beslut:

Nästa GSM blir den 2015-06-01.

Ordföranden tackar för ett möte med många delaktiga.

Tack.

Avslutning

Så avslutar vi detta gsr-möte med

Sinnesrobönen

Gud, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra

mod, att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden.

 

Bilaga 1

3.Övriga frågor anmäls (tas upp i pkt. 7) 4 stycken anmälda ( Rob, Bi,Peter M och Roger A.)

- Jag vill ha med en diskussion om uppträdande/etikett, HUR vi framför våra synpunkter. Sarkasm, ironi är vanliga här. Vi kan väl bättre än så.

Mvh/Rob alkoholist

- Vad betyder eg "gud som du uppfattar honom"?

Bi.

-Jag tycker att de som loggas in på aa12-steg ska upplysas om att aamail finns samt att vi försöker få aamails välkomstvärdar att göra samma sak.

P=eter M alkoholist

 5) Frågor att diskutera och ev. fatta beslut om

- Hur vi får fler att “våga” göra service, skulle vara roligt att höra åsikter om, eftersom det bara är några månader kvar till vårt årliga praktiska möte. Där snudd på ALLA serviceplatser ska tillsättas.

Roger - alkoholist/ordf.

- För några månader sedan gjorde jag ett försök att leda den andra mail-gruppen en vecka. Gick sådär men anmärkningsvärt var att jag blev totalsågad redan innan jag börjat. Fick mycket "ryggdunk" också förstås men jag lärde mig mycket.. Har även sett liknande tendenser här vilket jag tycker är en fara om vi vill ha tjänare. Det är ju lite annars att leda möten här än irl. Mer svårt rätta sig om jag gör fel. Och det är just där jag tycker vi kanske ska tänka till lite eftersom just fel och misstag är något vi alla gör. Mer eller mindre och jag tränar mig i att acceptera att jag inte är perfekt men att jag duger ändå ️Ha nu en fin dag och njut av denna fantastiska vinterdag. Själv ska jag strax på Julkonsert med några favoritartister i en vacker kyrka 😊

Tack

Kitty/alkoholist

- Jag har varit påstridig, inte så påstridig och inte påstridig eller retsam alls... jag har inte fått napp av någon ny ändå. Jag har till och med frågat vad jag ska skriva för att få dem att göra service. Jag har berättat om hur servicen påverkar mig och vad den kan ge andra.  Jag har lite slut på ideer...nu  :(   men jag är beredd om de ställer sig på kö förstås.

mvh/Rob alkoholist

- Vi får inte glömma att det är sköra alkoholister från början, som vi ber att kasta sig ut i nå´t väldigt skrämmande och okänt. Det är enligt lång, lång erfarenhet svårt att få medlemmar till att göra nå´t. Jag tyckte eller gömde mig bakom “avvaktan” - “Göra se´n”, då sanningen nog var rädsla att göra fel. Jag fick stryk “med riset” i min barndom när jag gjorde fel. Farsan i kategorin “elak full, men snäll nykter satte djup rädsla i mig att inte göra rätt.

Roger - alkoholist

- Kanske det är så att vi människor är rädda för det okända. Vi kanske ska, samtidigt med välkomstbrevet visa en lista på vad alla serviceposter innebär och en service-sponsor att rådgöra som gjort sin service.

Roger - alkoholist

- Exakt Roger! Jag satt också och tryckte bakom skärmen innan jag "tittade" fram ;D. Jag är också superkänslig mot kritik och får inte göra fel. Kände mig fel hela barndomen... Har inte fått stryk dock. "Men" ogillande kan uttryckas på många sätt och sätta spår på andra sätt. Bra förslag med välkomstbrev!

mvh/Rob alkoholist.

Tack Kitty, för dina åsikter. Mera så´nt!

Roger - alkoholist/ordf.

Själv tänker jag på att vi slarvar litegrann med att öppna på måndag. Själv brukar jag vänta till att avslutningen på veckan före är gjord, med hänsyn att inte förvilla nykomlingar.

När jag anmäler mig på listan, lägger jag in den måndagmorgon i kalendern i telefonen, för att inte glömma.

Tack.

Roger - alkoholist

SJÄLVÖMKAN! FÖRLORAT KONTROLLEN ÖVERMITT LIV!

Jag  övervinnervaresig sjukdom, fattigdom, död, narkomani, alkoholismen, min egen synda nagur.Världens sätt att tänka och handla, utan GUD.Så jag förstår att jag inte kan kontrollera mitt liv..Själv vänder jagmig till GUD och får befrielse frånmig själv. SÅ LÄNGE JAG FÖLJER AA:S VÄGHAR JAG INGET Att vara rädd för

Lars L Alkoholist!

Min åsikt är att vi behöver öva vår tolerans. Jag  har lyckats kliva människor på tårna och göra fel här och där.  Ibland upplever jag att många av oss vaknat på fel sida och är lite snarstuckna. Letar fel liksom. Det ska pekas i stora boken och citeras korrekt från texter... med mera.  Kanske för att få känna oss lite bättre än andra. Detta är en farlig "trend". Det hindrar uppenbarligen människor från att våga "ta för sig" de är rädda att få tillrättavisningar.  VI har ju faktiskt också varit nya en gång och inte vetat eller förstått hur allt hänger ihop. Kanske inte heller förstått sjukdomens allvar.   Vi kan vara noga och ha en relaxad attityd samtidigt. 

mvh/Rob alkoholist

 

Eftersom AA-s program utgår från Stora boken, tycker jag att det är därifrån det mest ska citeras. Det är ju “läroboken” liksom. Om jag i skolan vill lära mig matte tex. blir jag ju inte klokare genom att studera bibeln. Och tolerans betyder inte att vi ska tolerera avvikelser från AA-s principer och gemensamma beslut av gruppsamvetet.Ang. “hur väl vi för budskapet (AA:s) vidare till nykomlingar”, så har nykomlingar nu chansen att berätta hur ni upplever att AA12-steg kan bli bättre.

Roger - alkoholist

 

Nu menade jag inte citerandet i sig (ur godkänd AA-literatur) utan sådana hårklyverier, där man "tävlar" om vem som kan stora boken bäst. Det är ibland sådant det delas om mer än den egna tillämpningen av programmet. Det ska liksom pissas revir med AA-kunskap. Vi behöver kunskapen men inte "pissandet".  Ursäkta ordvalet det va det bästa jag kom på just nu.

mvh/Rob alkoholist

 

Det kanske vi löser med att  dela mera av egna tolkningar av stegen och inte på vilken sida i SB det står.

Roger - alkoholist.

 

Ja precis!

mvh/Rob alkoholist

 

Hur ska vi tolka 5:e traditionen? Är det bara “gamlingar” som ska dela? Vad tycker ni nya?

Roger - alkoholist/ordf.

Anders S

Alltså....jag uppfattar att vårt enda andliga syfte ofta står tillbaka för egna egosyften. Många läser men delar inget. Vems ansvar är det att föra budskapet vidare? ALLAS alltid. Min tolkning är att utan detta dör vi en plågsam död. AA finns inte.

mvh/Rob alkoholist

Svar nej.

Peter alkoholist

 

Det är inte bara en klyscha att nykomlingar är dom viktigaste på våra möten. Dom tillför så mycket. Vi “gamlingar” glömmer fort bort hur det var så att tanken drar i oss att “en kan väl inte skada” efter alla dessa år. Sträck på er och hjälp oss att fortsätta vår strävan att vara nykter en dag till. Berätta här på GSM hur AA12-steg skulle kunna stötta er.

Roger - alkoholist/ordf.

Understryker Rogers inlägg! Vi behöver, höra allas delningar. Ingen är här av fel anledning.

mvh/rob alkoholist

Jag har funderat en del över hur tradition 5 skulle kunna införlivas här. Är ju själv nykomling anser jag med nästan 8 månaders nykterhet. För mig personligen betyder det mycket att ha tillgång till detta forum även om jag också har fb och massa grupper där.

Jag hade problem med att hitta sponsor och hamnade i en StoraBoken-grupp irl bestående av karlar men det kändes helt ok. Det handlade mest om att göra korrekta överstrykningar med färgpennor. Numer har jag en underbar sponsor som väglett mig genom stegen och jag har även en sponsi så jag håller mig "up to date".

Skulle vilja vara lite som Bill och fara upp på sjukhuset men tror inte det är möjligt med sekretessen. Däremot skulle jag gladeligen ställa upp som "standin-sponsor" i det glappet som kan bli innan kontakts fått med egen sponsor.

Vill även dela om min personliga reflektion när jag första gången hörde tradition 5. Liknelsen med läkarlaget och samarbete gällande cancervaccin, gick inte hem hos mig. Det är för mycket prestige, pengar och ego i att vara först så mycket av forskningen sker bakom stängda dörrar.

Men jag gör som med allt annat, plockar ut det jag gillar och lämnar resten och det är med den övertygelsen jag är nykter idag :)

Tack

Kitty /alkoholist

Va..... självklart inte!....

/Bi

Tack Peter o Birgitta, men tanken är att höra nyas uppfattning om att dela.

Roger - alkoholist/ordf.

För egen del hjälper det mig mycket att dela och att ta del av responsen. Visst är jag superkänslig för kritik men jag anser nyttan överväger.

Peter alkoholist

En tanke :)

Skulle inte vilja att skolans läromedel var från 1939 :) utan uppdatering.

Egentligen skulle det vara underbart om AA inte behövdes för då fanns det inte någon sjukdom som heter alkoholism.

Så är det inte och kommer antagligen inte att heller bli så.

Därför är inte Stora Boken skriven på Latin..för att den skall leva och vi ska kunna leva utav den.

Det är själva budskapet som är det viktiga, så ser jag på det.

Varma kramar

I Kärlek

Anne från Åland Alkoholist

Hej alla

Jag räknar mig själv som ny här och tar därför tillfället i akt att säga vad jag tycker.

För mig är det solklart att alla, även nykomlingar ska få dela.

Sen vill jag tillägga att det känns lite "vasst" i allt mailande fram och tillbaka just nu...

Det känns lite olustigt :/

jag vill understryka att det är min personliga känsla.

Med vänlig hälsning, Bella alkoholist och narkoman.

 

Det jag svarade ...va, självklart inte på.... var frågan om bara gamlingarna ska dela..!

Bi alkis

Mattematik i skolan är just praktexempel på att det ska läraren kunna lära ut på det sätt varje individ kan förstå utifr sina förutsättningar.

Det absolut viktigaste i mattematiken är att den ger ett logiskt tänkande.

Bibelns matte är att ger man i Kärlek får man tiofalt igen....

Läs den...så finner Man dessa ekvationer!

Jag fick ingen nykterhet förrän jag begrep själva innebörden i AA.s budskap.

Liksom jag fick femma i matte när jag plötsligt kunde tänka jämförande!

Bi, alkis

Hej Bella. Bra att du delar med dig. Tack.

“mailande fram och tillbaka” är helt OK på det här särskilda gruppsamvetsmötet som vi - AA12-steg har två ggr/år. GSM är till för att rannsaka gruppen.

I “Vår gemensamma välfärd” står bl.a.

Citat: “Gruppsamvetsmötet är AA:s sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda och ska beaktas, där enighet går före snabba beslut. Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bl.a. genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta”. Slut citat.

Vi är på pkt 5 av 9 så GSM pågår än några dagar.

Roger - alkoholist/ordf.

 

 Tack Roger!

Det förklarar lite mer om vad det är som händer just nu ;)

Kanske den infon redan gått ut eller så var det ngt jag borde känt till?

Vilket som, tack :)

/Bella

Att nykomlingar ska få dela, är en själklarhet, men trots att gruppen vädjar och försöker, är det väldigt få nya som hörs. Bra initiativ av dig att visa dig. Mera så´nt.

Tack

Roger - alkoholist/ordf.

Självklart ska alla dela men Roger kanske skulle kliva ner och !försöka att lyssna och lärra av andras erfarenheter både då det gäller Bibeln eller andra uppfattningar om livet, Vill också påpeka

att AA:s 12 steg kommer från Bibeln

tacksam nykter alkoholist som genom att praktisera  Jesus budskap dom12 stegen så har jag ett liv i dag

mvh Lars L alkoholist

Håller med dig! Och ärligt talat känner jag mig rätt borttappad - fattar inte riktigt vad just detta möte är...

Åsa, alkoholist

Tack för ditt inlägg Åsa.

I “Vår gemensamma välfärd” står bl.a.

Citat: “Gruppsamvetsmötet är AA:s sätt att lösa alla problem och meningsskiljaktigheter samt uppnå största möjliga delaktighet och enighet i grupper och inom AA som helhet. Det är hjärtat i AA:s demokrati som med stöd av de tolv koncepten försäkrar att alla medlemmar är lika mycket värda och ska beaktas, där enighet går före snabba beslut. Gruppsamvetsmötet förmedlar AA:s budskap och sätter AA:s principer före person. Det är bl.a. genom att ha gruppsamvetsmöten som vi kan uppnå ett bättre tillfrisknande i gruppen, föra budskapet vidare och uppnå en gemensam välfärd. Åtskilliga exempel i AA bekräftar detta”. Slut citat.

Roger - alkoholist/ordf.

Sorry Lars. “Jesu budskap” får jag till mig genom min andliga rådgivare.

Roger - alkoholist.

Jag respekterar Roger som ordförande på mötet. Vi röstade förut. Då hade du chansen att rösta annorlunda Lars.

mvh/Rob alkoholist

Kära Bella....

Vad är det som gör att det känns vasst....? Uppdatera mej gärna....jag vill verkligen förstå?

Är det tex att några av oss tycker olika?

Bi, alkis

Godmorgon.

Hur förklarar man en känsla?

Hmm... Det "känns" som om det "munhuggs" och "tävlas" i vem som vet mest och bäst.  Eller kanske mer som om vissa mail blir tillrättavisade.

Svårt att förklara utan att behöva gå tillbaka i all mail trafik.

Blev det lite tydligare så eller bara mer rörigt?

/Bella alkoholist och narkoman.

Kan det va´ så att “konstnären/delaren” menar en sak medan “betraktaren” ser nånting helt annat? Att det är betraktarens ögon som bestämmer om “tavlan” är bra eller dålig?

Roger - alkoholist

Ok....då fattar jag ......tror jag, smile....

Tycker själv att det är det bästa i AA....att här talar vi om ämnet utifrån hur var och en har det i samma fråga...

Därför kan det verka som att vi tillrättavisar varandra.

Och jag "kämpar m näbbar o klor" för att orka frambära o därmed stå fast i mina ideal...

De som jag äntligen hittat tillbaka till!

Bi, alkis

Som jag sagt, vi är ett kritikkänsligt släkte. Om jag levt kvar i min egenrättfärdighetsbubbla så hade jag fortsatt supa. Tyvärr kommer bubblan ofta i repris ibland ändå ;) även om jag inte dricker.  Därför är jag med här.   Alla är inte "dumma" mot mig för att  de säger något som jag tolkar som elakt.. Det är inte synd om mig.

Det jag högaktar med AA är ärligheten. Ibland svider  sanningen. Men vi behöver höra den.

Det är allas vår skyldighet att se till att vi använder  vårt forum till vad det är skapt för. 

mvh/Rob alkoholist

Ibland kommer det ur mig en upproriskhet. Som om jag plötsligt blir så trött på trams. Jag tappar ödmjukhet, respekt för andra människor. VI har en dödlig sjukdom. VI dör av "dalt" och självupplevda missförstånd.  Jag blir rädd och ledsen när någon drar sig ur vår gemenskap ofta på märkliga grunder. Som om de behöver argumentera för att gå ur.   Gå ur bara, eller hjälp till att förändra istället. 

Jag blir ibland kritisk. Jag slutar att linda in och att  leverera fint försvinner.  Jag blir torr.

Det är skönt att va sån ibland men i längden hjälper det mig verkligen inte med något.

VI kan bli bättre på att hjälpa in nykomlingar men vilket ansvar har de själva om de sökt upp oss.   VI ska kanske ska poängtera det också.

mvh/Rob alkoholist

Kan jag få föreslå ngt slags "välkomstmail" där man kan få lite guidning, tips och riktlinjer om hur det fungerar?

Det är trots allt stor skillnad här i jämförelse med hur det fungerar irl...

Så tacksam för att ni finns :)

/Bella alkoholist och narkoman.

Du borde redan fått ett välkomstbrev, Men bidra gärna om du vill tillföra nå´t nytt.

Roger - alkoholist.

 Kära Bella

Antagligen jag som försummat det...jag e faddermor åt de allra  nyaste.... kvinnorna särskilt....har varit bortrest en månad.....missat mye här !

Vänligen Bi.... men ett standardbrev kanske underlättar!

Fick besked nu om att det blivit missat ;)

Kan återkomma med tankar om det efter jag fått ta del av det :) /Bella

Ingen fara Birgitta :)

Men jag tar gärna del av det nu i efterhand så kanske allt blir lite enklare...

Känner mig smått vilse ;) / Bella

Roger....vem ska sända ett välkomstbrev???

Ligger det i mitt uppdrag?

Finns det ett specifikt färdigt välkomstbrev? ?

Jag brukar skriva privat o berätta att jag kan vara första-fadder tills de hittar en egen sponsor....då berättar jag lite om hur det fungerar!

Men som sagt....varit bortrest minst en månad....

Vänligen Bi.

Birgitta

Prata med välkomstvärden. Anne K. Välkomstbrev finns. Att komponera en lista på serviceuppdrag, får vi slå ihop våra kloka tillsammans för att åstadkomma.

Just nu väntar vi på din “övrig fråga” i pkt 7.

Roger - alkoholist/ordf.

 

Bilaga 2

Hur vi får fler att “våga” göra service, skulle vara roligt att höra åsikter om, eftersom det bara är några månader kvar till vårt årliga praktiska möte. Där snudd på ALLA serviceplatser ska tillsättas.

Roger - alkoholist/ordf.

En övergripande tolerans kring att det är okej att göra fel. Lite flexibilitet och hjälp. Samt att inte bli tillsnärtad på fingrarna om det skulle hända.

Kanske kan en person, en "mötes-sponsor" sköta sådant. Guida rätt och "mindre rätt"?   Många säger att de inte känner sig redo, som om de väntar på att någonting magiskt ska hända med dem så att de plötsligt vågar göra service.  De är rädda för att göra fel, för att någon kommer säga till.   Jag tänker drista mig till att säga att vi som grupp i regel  är ganska kritikkänsliga faktiskt mig inräknad så klart.

mvh/Rob alkoholist

Jag har erbjudit specialhjälp! Att vara 2 mötesledare. Jag har försökt få personer att testa att klippa och klistra vid sina datorer.... men inget har riktigt hjälpt.

Jag har varit påstridig, inte så påstridig och inte påstridig eller retsam alls... jag har inte fått napp av någon ny ändå. Jag har till och med frågat vad jag ska skriva för att få dem att göra service. Jag har berättat om hur servicen påverkar mig och vad den kan ge andra.

Jag har lite slut på ideer...nu  :(   men jag är beredd om de ställer sig på kö förstås.

mvh/Rob alkoholist

Vi får inte glömma att det är sköra alkoholister från början, som vi ber att kasta sig ut i nå´t väldigt skrämmande och okänt. Det är enligt lång, lång erfarenhet svårt att få medlemmar till att göra nå´t. Jag tyckte eller gömde mig bakom “avvaktan” - “Göra se´n”, då sanningen nog var rädsla att göra fel. Jag fick stryk “med riset” i min barndom när jag gjorde fel. Farsan i kategorin “elak full, men snäll nykter satte djup rädsla i mig att inte göra rätt.

Roger - alkoholist

Kanske det är så att vi människor är rädda för det okända. Vi kanske ska, samtidigt med välkomstbrevet visa en lista på vad alla serviceposter innebär och en service-sponsor att rådgöra som gjort sin service.

Roger - alkoholist

Exakt Roger! Jag satt också och tryckte bakom skärmen innan jag "tittade" fram ;D. Jag är också superkänslig mot kritik och får inte göra fel. Kände mig fel hela barndomen... Har inte fått stryk dock. "Men" ogillande kan uttryckas på många sätt och sätta spår på andra sätt. Bra förslag med välkomstbrev!

mvh/Rob alkoholist.

Men måste man gör det jamenar kan man inte få va aktiv me frågor å funderingar ändå / Jenny

Jag förstår inte. Ändå vad?? / Roger -alkoholist

Jag gissar Jenny menar hon vill fråga utöver de anmälda frågeställningarna....

Tycker ju jag man borde få...särskilt på gruppsamvetesmöte som här ....och alldeles speciellt om man är ny! /Bi

Hoppas på Jenny´s förklaring. Roger - alkoholist

Självklart men med hänsyn till vår sekreterare tar vi dom anmälda frågorna först. Roger - alkoholist/ordf.

Peter M har ordet.

Roger - alkoholist/ordf.

Då en del medlemmar, utan att veta det, går miste om en del information och egentligen kanske vill  vara med i både AA12-steg och AAmail - grupperna föreslår jag en

enkel lösning, nämligen att välkomstvärdarna upplyser om den andra gruppen och hur man gör för att komma med i den.

Hälsningar Peter M alkoholist

Tack för ditt förslag..

Din åsikt om “styrande” får stå för dig. Lite utanför pkt 7,

Jag tänker bara hur vi ska tolka 4:e traditionen....”varje grupp bör vara självstyrande”.

Privat har jag inget emot ditt förslag men....? “egen dragningskraft å så´nt.

Roger - alkoholist.

Det är att vara självbestämmande om vi väljer att besluta att berätta om den andra interntgruppen det skadar inte AA som helhet...

Tvärtom..

Det är att göra som mig veterligen alla andra grupper gör (suck!) Bi

 

På fysmöten så informerar vi ju om att det finns möten över hela världen, men inte specifikt var i alla städer. Då hänvisar jag ju till aas hemsida och sökmotorn. Där kan man ju förövrigt se den andra internetgruppens adress.  Här föreslår vi ihärdigt folk att gå på fysmöten. Det gör jag iallafall. Har däremot inte varit på fysmöten där man informerat om internetmöten.

Det är väl till allas vår AA-fördel att lämna info om var vi träffas.  Kan inte se att ett beslut att informera om fysmöten eller internetmöten på något sätt skulle skada AA i helhet. Vi fullföljer väl vårt huvudsyfte, att för budskapet vidare.

Ser fram emot "rävarnas" tankar här.

Mvh/Rob alkoholist

Jag betonar ofta hur dessa möten, aa-mail & aa12-steg, hjälper mig mellan fysmöten (tack för det ordet. Låter kuligare än irl ). Men det är lite tjorvigt ibland men går bättre och bättre. Texterna blir mer "klara" ju längre tiden går. Ett välkomstbrev kan gärna skickas flera gånger. Första gången förstod jag absolut noll. Idag går det bättre. Detta med gsm är också en liten vetenskap för mig. Tog hjälp av min whiteboard för att förtydliga.

Nåja, nu var det ju inte det detta skulle handla om utan om vi ska berätta om att det finns andra AA-grupper och det tycker jag att vi ska göra

Tack Kitty/alkoholist

 

Bilaga 3

Det va om vårt uppträdande (tror jag). Måste det va cynism o sarkasm? Blir en otrevlig stämning.

Mvh/Rob Alkoholist

Tack Rob.

Absolut inte! Däremot om någon går i fällan gäller det för andra att inte haka på. Däremot kan någons delning uppfattas av nå´n som “sarkasm” när det inte var menat så. Jag tror att det mycket beror på mitt eget mående hur jag tolkar delningen. Kroppsspråket saknas här på nätet, vilket är en jätteviktig ingrediens i människors kommunikation.

Ironi = “det att säga en sak och samtidigt antyda att man menar motsatsen”.

Våra delningar går ju ut på att så sant som möjligt dela om “ våra egna erfarenheter, våra förhoppningar och vår styrka med varandra” då ter sig gåtor (nå´t som man får gissa sig till) som väldigt långt från AA:s syfte.

Roger - alkoholist

Jag glömde att säga att vi själva ska säga till när vi fått svar på vår “övriga fråga” och är nöjda, så slipper mötet fråga hela tiden.

Tack på förhand.

Roger - alkoholist/ordf.

Jag är med på det du säger Roger. Håller helt med där! Ingens beroendepersonlighet gillar att någon påpekar beteenden som direkt kan härledas till försvar eller förklaringar eller att vi utsätter oss för risker. 

Det jag syftar på nu är det här som rör "religiösa" delningar. Där det enligt mångas uppfattning spårar ur. Det spårar ur även för dem/oss som lägger fram synpunkten.  Det blir trist helt enkelt och handlar inget om varför vi är här igentligen.  Kanske skulle jag anmält det som en enskild punkt? Fel av mig i såfall.  Kan vi stoppa sådant innan det blir "ugly" och dålig stämning? 

mvh/Rob alkoholist

Undrar om inte Birgittas “övrig fråga” handlar om religiösa delningar. Vi avvaktar. Roger - alkoholist/ordf.

Jag backar och ansluter mig till den diskussionen. Det är endast där jag upplever "oroligheterna". 

Annars är jag för en råbarkad och/eller kärleksfull tydlighet i delningarna som bör utgå från egna erfarenheter och inte "råd" utifrån tyckanden.  Viktig skillnad.

Tack till Roger som styr upp mötet på ett bra sätt.

mvh/Rob alkoholist

Tack Rob. Det är noterat. Roger - alkoholist/ordf.

Vi får ha i beaktande att vad mötet är ute efter här, inte  är att jaga särskilda medlemmar utan att alla ska få vädra sina åsikter för att sedan kunna känna sig trygga i vad vi strävar efter framöver.

Sedan en sak som hör ihop med Peter M´s fråga. Vad tycker vi om texten på hemsidan “Störande av mötet”. Jag tycker att antingen använder vi en mild varning/tillsägelse privat eller så måste vi ta bort den helt. Förvirrande att säga en sak på hemsidan och sedan aldrig våga använda oss av den. Här har mötesledaren + GSR (betrodda känare) gemensamt ansvariga att ta beslutet. Jag tror nämligen att “problemet” mjukas upp när vederbörande förstår att det är gruppsamvetet som tycker och inte enskild medlem.

Nykomlingars åsikter är jättemycket värda här, så...ös på.

Roger - alkoholist.

Nästa på tur är jag själv (Roger) “Det svåra är att inte ta åt sej när annan påstår sitt....

Jag vill kunna få lov att vittna att jag efter 4 år upplevde det andliga uppvaknandet....

Att jag bekänner Jesus som Herre i mitt liv...

Jag behöver helt enkelt få tala om att jag tror på uppståndelsen osv...

För övrigt respekterar jag en människa som tror på Budda men jag tror inte så....

Enl min tro kommer den människan brinna....men jag kan inte frälsa nån....bara vittna!

Sånt här önskar jag få skriva ...

Och låta andra skriva sitt...”

Roger - alkoholist/ordf.

Det handlar inte om att dela om gud som "jag uppfattar" honom.

Det här handlar om ett gudsbegrepp som prackas på ALLA. 

Jag känner mig störd av sådana inlägg där jag blir dömd till återfall, blir anklagad för torrfylla, död och helvete och OM jag bara lyssnade på GUD så skulle jag förstå.   Jag HAR blivit anklagad för detta här på forumet under året.

Det är inte okej att bli anklagad för sådant.

Vi kan inte låta alla dela om vad som helst som kränker andras rättigheter så som RELIGIONSFRIHET.

Detta kan skada AA!!!! Att personer/delningar får det att verka som om det finns ETT SÄTT att tro. När det uttryckligen står att programmet är religiöst obundet. Programmet är religiöst obundet men det är vanligt att människor finner en tro. Men det är en ENSKILD angelägenhet.

Den här diskussionen bör handla om HUR jag respekterar andras gud "som de uppfattar honom"/ eller ingen gud " som de uppfattar det"

EN fara i sådana här inlägg är ett egenrättfärdigande argument som håller föga vid närmare granskning:  "....det som stör kanske är det som jag behöver höra".  Jaha! Då är det naturligtvis okej att skriva vad som helst?!

Har det ens slagit vederbörande att en person som störs av sådana inlägg har en gudstro?

Jag är för en tillsägelse/varning vid sådant som jag anser vara verbala förseelse mot grundläggande rättigheter (religionsfriheten: rätten att välja sin egen väg) i AAs gemenskap. Vi bör stänga av sådant som kan skada vår gemenskap. Ja, vi ska använda de medel vi har!

Person som talar i egen sak men låter andra förstå att detta är AAs grundprinciper låter dessutom person gå före princip. Ännu en förseelse mot AA i helhet.

Därmed sagt allt jag vill säga

/Rob alkoholist

Alla får tror som dom vill el inte tro! Jag personligen tror inte oavsett AA el inte / Jenny

Jag tycker :

det skadar  vår grupp när tillsägelse sker med Svarandes kränkningsord.

Principen åsiktsfrihet o yttrandefrihet bör gälla.

Principen Monolog.... inte dialog...kan förebygga egenrättfärdighet.

Självklart religionsfrihet. ...

Jag tycker påhopp ... tillrättavisningar....på enskild just precis är att tillämpa person före princip.

Höres i kväll, tack.

/Bi

Tack Birgitta. Då uppfattar jag det som att Rob´s inlägg får bli en sammanfattning. (bilaga till protokollet??)

Roger - övrig fråga.

Vi närmar oss ett praktiskt möte, där i stort sätt alla serviceposter ska tillsättas. Huuga!

Jag undrar bara hur noga vi ska vara med det vanliga 2års obruten nykterhet i AA.

Roger - alkoholist.

Missuppfattade jag dig Birgitta, att du var klar, när du skrev:

Rob har sammanfattat det jag menade med min frågeställning......respekt!

För jag ställde min fråga?

Roger - alkoholist/ordf.

Ja det missuppfattade du!/Bi

Jag tror att diskussionen tog en annan vändning. ;D

Personligen när jag ville diskutera beteenden så är det just det som sker nu.

mvh/Rob alkoholist

Du får naturligtvis fortsätta.

Vi får lita på vår mycket kompetenta sekreterare eftersom min fråga också redan är ute. sorry.

Roger - alkoholist/ordf.

Sedan kan ju den lista vi ska försöka åstadkomma om serviceposternas skyldigheter och rättigheter till hjälp.

Roger - alkoholist

För några år sen fanns det gott om tjänare och då kunde vi vara noga med att dessa regler följdes, nu tycker jag att vi måste släppa på detta och titta på lämpligheten istället.

Samma gäller 2-års rotationen.

Reglerna är inte dumma men det är läge att ge oss dispans.

Peter M alkoholist

Enligt mig finns två allternativ.

1) Att våga använda oss av denna text. En vänlig varning dör ingen av.

2) Ta bort texten från hemsidan för att inte förvilla.

       Roger - alkoholist.

Om mötet störs.

Vår gemensamma välfärd kommer i första hand. Därför kan en person, som stör pågående möte, först varnas, därefter avvisas. Det är i första hand Mötesordföranden som varnar. Om avvisning behövs, bestäms detta och görs detta av gruppens förtroendevalda tjänare.

Personen avvisas för resten av pågående möte. Upprepas beteendet som orsakat avvisningen, stängs personen av i tre månader. Avvisad person begär själv återinträde.

Störande beteende är handlingar och ordval som kränker och sårar andra gruppmedlemmar, det är hot, tillvitelser, lögner och förtal. Likaså är sexistiska och rasistiska omdömen inom ramen för störande beteende, liksom att använda kränkande könsord och nedsättande skällsord om annan medlem eller gruppen som helhet. Att ställa sjukdomsdiagnoser är inte heller okej.

AA:s Blue Card gäller:

Blue Card som kan läsas upp i AA-gruppen i samband med att slutet/öppet möte inleds.

 

Här står inget om att GSR ska avvisa mm.

Störa mötet .!!..."Vad skulle Jesus gjort".....(det är AA text)

Jag håller på att gå igenom alla inläggen i min Punkt!

Det e så rörigt!    För mej iallefall!

Jag menar inte att hävda något......bara lufta!

Jag sätter snart streck...nu e det natt snart....kram/Bi

Det här beslutet kom till då vi hade en person som hade som enda uppgift att motarbeta AA med lögner av olika slag, samt att några medlemmar hade ett oerhört hektiskt språk mot varandra

Ett antal medlemmar gick ur varje gång en dispyt uppstod, och det gjorde det stup i kvarten.

Der var så illa att jag som välkomstvärd vägrade att logga in sökanden.

En medlem blev avstängd ett tag efter ett antal tillsägelser.

Att föra upp någon till den nivån nu är inte relevant.

Pg som till min glädje visar sig ibland kan nog berätta mer om det här beslutet.

Peter M alkoholist

Ditt svar är alltså att denna grupps regler har sagt att GSR ska

" lägga sej i "...? (Missförstå inte uttrycket)

Vänligen Bi

Hej,

Jag heter PG och jag är alkoholist, jag är också en av grundarna av den här gruppen. Jag var även initiativtagare och grundare till AA-mail. Och jag har varit med i AA sedan 1990, nykter sedan –91.

Den här speciella åtgärden vidtog, precis som Peter skriver, därför att det förekom det som numera går under benämningen “näthat”. Det var personliga påhopp, kränkningar och annat som inte har med AA att göra. Det hade definitivt inget med personligt tillfrisknande att göra heller. Efter många och långa och besvärliga diskussioner (utan påhopp) kom vi fram till att vi kunde tillrättavisa personer, som betedde sig på detta sätt. Om hen fortsatte, kunde vi stänga av personen och hen fick senare söka om återinträde. Vi gjorde det med hänvisning till gruppens bästa och att vi som nätgrupp, i vår avsiktsförklaring, identifierat oss som ett komplement, inte ersättning för IRL-grupper. Den vi avvisade hade alltså möjlighet att söka sig till en sådan grupp.

Däremot hade vi aldrig för avsikt att “rätta” delningar, så länge man håller sig till det som står i AA:s ingress. Vi har var och en vår historia, vår uppfattning och vi har rätt att dela om detta. Sedan är det upp till mig att välja vad jag vill ta till mig, vad jag ska lyssna på. Men munkavle? Nej, det är inte enligt AA:s grundprinciper.

Sedan har livet, inte minst tiden i AA, lärt mig att jag kan lära av alla människor. Några är goda förebilder och en del är avskräckande exempel. Och jag kan aldrig förändra någon annan, bara mig själv, alldeles oavsett hur illa jag tycker om någon annan eller hens beteende.

Men det är också viktigt att sätta gränser och det är viktigt att lotsa spröda, förvirrade nykomlingar till en trygg plats. Då är det olyckligt när det blir debatt, som går ut på vem som har mest rätt och då känslorna får oss att glömma huvudsyftet. Eftersom det är ett gruppsamvetsmöte, kanske det är på plats att påminna om att det viktigaste vi kan göra, är att rannsaka oss själva, inte peka finger åt vare sig agnostikern eller predikanten. AA är stort nog för att rymma båda.

Under mina år av nykterhet har jag gjort massvis med fel och jag har kört i diket, gång på gång. Sakta förstod jag att diket var inte vägen och det blev lättare och lättare att hitta upp ur leran. Som hjälp hade jag de förebilder som sa till mig; Jag har också kört i diket, då gjorde jag så här. Och någon annan som sa – jag gjorde på detta sätt. Jag hade tur som inte mötte någon som sa: Så här ska du göra, för då hade jag gjort tvärtom. Och antagligen varit död idag. Nu är jag levande och nyfiken, lever med lust och glädje, varje ny dag är en gåva och jag kan hantera de situationer som livet erbjuder mig. Tack, AA.

P-G alkoholist

 

Vi har debatterat livligt. Alla har fått säga sitt och vi tar med oss åsikter med och mot i ödmjuk sinnesro.

Roger - alkoholist.

Ang vår sekr.s kapacitet....

Som jag känner den kärleksfulla Anne Åhland klarar hon det uppdraget galant hur vi än "snurrar runt" i frågorna.

Hon tar sitt ansvar .... ingen tvekan!

Jag vill oxå få skriva mina tankar o känslor precis när de tränger på o just när jag har tillfälle.

Det är ju när jag behöver er som jag skriver!

"Närhelst en alkis behöver AA är jag ansvarig att finnas till hands"

Jag "kommer aldrig" att inordna mig i byråkratiska regler el föreningsförfarande i AA-sammanhang.

Det är tack vare det tillåtande klimatet i "vår gemenssamma sandlåda" (smile) som jag orkade o vågade stanna i AA.....

Där jag äntligen hittade Gåvan; Nykterhet.

Kan jag få ett Amen på det?

(Amen betyder "Jag instämmer" på mitt andliga språk)

Bi

Nu har jag en timme på mej innan jag "MÅSTE" skriva mitt kärlekens- "anförande"....

Nästan Alla vet ju att jag och min sambo varit med på Lars' resa till Grand Canaria.

Samtidigt vet väl Alla att det jag skriver står för mej....

Ändå ligger mina sympatier åt Lars'  håll.

Min sambo som icke är bekännande kristen ...ej heller beroende-profilerad ...har haft tolerans mot L.s påstridiga kristna teorier.

Varför kan inte vi.....?

Nåväl...detta var bara början på min ...Fråga....

Måste ni begripa vsd jag menar.. kan ni inte bara skriva generellt

Om vi ska få "skriva så som vi är"....

Bi..

Amen och jag tycker absolut att vi inom AA behöver få dela om hur vi har uppnått vår personliga nykterhet, vägen dit... och hur vi behåller vår nykterhet, allt som rör vår gemensamma sjukdom.

Varma tankar och kram

I KÄRLEK

Anne från Åland Alkoholist :)

Där har vi det viktigaste! Hur vi klarar vardagen hur vi kom dit osv. Jag finner nykterheten mer genom dansen å visst ja går i kyrkan när det e dop bröllop å begravning konfirmerad förvisso ogift 2 barn jag kommer aldrig tro på Gud så länge. Världen är fucked up. För mej e Gud inte uteliggare Sverigedemokraterna å krig å svält å incest osv osv. När gud tar bort det då tror jag!

/Jenny

Då måste han ju taga bort alla människor

som orsakar det du berättar om.

Och det gäller då alla. För om ingen skulle tro

på Gud vad skulle han då ha oss till?

Varför skapade han oss inte för att vi skulle

mörda, kriga svälta m.m. Om alla började tro

skulle allt upphöra. Börja med dig!

Lars L alkoholist

 

Bilaga 4

8) AVSLUTNING (lite synpunkter att ta till oss till nästa GSM) ordet går runt.

Här kan vi med några få ord tycka hur vi genomfört detta GSM. Bra o dåligt. Alla synpunkter är till för att om möjligt förbättra till nästa gång.

Roger - alkoholist/ordförande.

Synpunkter på gsm-mötet

Ibland har olika färger setts i inläggen. Är det något vi skulle kunna få till så man håller sig till rätt punkt? Eller olika typsnitt, eller kursiverat eller nåt.

Jag känner att jag fick bättre koll över mötet om jag sansade mig lite och inte skrev inlägg direkt. En personlig reflektion som jag inte riktigt vet hur mycket jag ska ta hänsyn till. Tycker om när det delas mycket och om jag avvaktar kanske andra gör lika och då stannar ju flödet upp....

Jag tackar för delningar och för service

Kitty/alkoholist

Jag ogillar det tekniska....det har jag sagt så många gger...lika bra släppa taget..på det!

Jag gillar att svara lite spontant....el intuitivt som det heter i AA...

Bättre be om förlåt när ramlar i diket.(steg10)

Till PG....varför startade du en ny grupp om ni löste "problemet" genom avvisningsregeln?

Tack Roger för TJÄNANDET

(När jag började inom AA sa en del KÄNNARE...

Det förvillade mej....vem kan känna för en annan...

Men men ....nykomlingar kanske inte reflekterar över ordet...och numera gäller Let Go, Let God för mej).

Bi, alkis

Tack för dina tankar Kitty.

Jag/ordf. försökte att göra det så lätt som möjligt genom att, vid varje byte av pkt. på dagordningen ta med hela dagordningen och med fet stil den pkt. vi behandlar. Och i “överskriften” tala om var vi är. + blå färg på ev. beslut. (underlättar för sekr. :-) Första gången kan ju allt te sig lite rörigt. Hoppas det går bra “en dag i taget” för dig, så du också nästa gång kan vara med, en erfarenhet rikare.

Roger - alkoholist/ordf.

 Tack för din medverkan Birgitta.

Roger - alkoholist/ordf.

Hej!

Jag heter PG och jag är alkoholist men nykter idag genom nåd. Jag är också pigg och nyfiken på vad den här dagen kan erbjuda.

Till Birgitta: Du ställer en fråga som det inte går att svara på, eftersom du lägger ett motiv hos mig, ett syfte som inte finns och som aldrig har funnits. Den tolkningen finns bara i din hjärna, inte i verkligheten. Det verkliga syftet var (och är) att sprida budskapet.

Så jag ber dig, Birgitta, lägg inte dina tolkningar i mitt knä och påstå att de är mina.

PG

Tack för ditt inlägg P.G.

Roger - alkoholist/ordf.

 Tack för ett möte med livliga & bra delningar!

Har valt att lyssna denna gång eftersom jag inte tyckte om inledningen av mötet.

Med facit i hand så blir jag fundersam när beslut som hör hemma på ett PM-möte fattas under ett GSM-möte, men visst, det är grupsamvetet som bestämmer!

Sedan förstår jag inte varför gruppmedlemmarna ges chansen att ta rimlig tid på sig att fundera över förslag som kommer från ordföranden. Som i dag t.ex. så avverkar man PKT 8 & 9 på 17 timmar! Starta en ny punkt mitt i natten???

Jag t.ex. börjar arbetar mellan kl. 07.00 – 16.00, med restider ovanpå förstås, umgås med familjen (dagligen), ute på skogspromenader morgon & kväll med min hund (dagligen), jag sätter mig vid datorn kanske ca 21.30, stänger av vid 23-tiden.

Då är det omöjligt för mig att deltaga i möten som inte tar hänsyn att jag inte kan sitta vid datorn hela dagen!

Bara att konstatera vi med sjukdomen alkoholism har alltid lite för bråttom & då blir det tyvärr konsekvenser.

//Åke alkoholist

Men Åke.

Du gjorde klart för mötet tidigt att du inte skulle delta, bara lyssna. Vad är problemet?

Tex Birgitta väntades ut till efter 20,00 flera ggr. Vad beträffar att starta en pkt mitt i natten, kan ju öppnas när man får tid. Att alkoholister som inte deltar i G.S.M. eller PM kommer och gnäller efteråt är ganska vanligt.

Hoppas att du inte behöver sitta uppe fast jag nu skriver över ett, på natten.

Ta du dina promenader i lugn o ro. Som det sägs: “Ta inte dig själv på för stort allvar.”

Roger - alkoholist.

Reflextion:

1... Att lyssna är att delta!

2... allt är föränderligt....särskilt i AA.... så beslut som tagits ändras ofta... det ändras i förhållande till de närvarande röstberättigades mognad.... det är så det är uppbyggt o inneslutet i fenomenet AA.

Det är därför jag vill vara en del i denna brokiga kalejdoskopiska enhet.

Tack/Bi

 

Ja du Roger om inte du ser problemet, får du väl fundera en stund!

Ja, jag gick & la mig ca 00.30, i dag är det lördag & då är jag ledig & hemma med familjen, jag har redan tagit en promenad på morgonen!

Men tyvärr så ändrar detta inte min åsikt att alla mäniskor som är medlemmar i aa12-steg har rätt att ta sig tid & fundera på förslag & ta del av förslag utan att ordföranden fattar beslut efter ett par delningar, ex.

PKT 8.

8) AVSLUTNING (lite synpunkter att ta till oss till nästa GSM) ordet går runt.

Här kan vi med några få ord tycka hur vi genomfört detta GSM. Bra o dåligt. Alla synpunkter är till för att om möjligt förbättra till nästa gång.

Roger - alkoholist/ordförande.

Som sickas ut till gruppen: fr 2014-12-12 00:03 och beslut att avsluta mötet tas: fr 2014-12-12 17:01

Beslut:

Nästa GSM blir den 2015-06-01.

Ordföranden tackar för ett möte med många delaktiga.

Tack.

Så avslutar vi detta gsr-möte med sinnesrobönen.

Gud, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra

mod, att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Hur många har under den tiden haft på sin dator & kunnat ge synpunkter som du frågar efter?

Inte jag i alla fall, som jag sagt tidigare jag brukar stänga av datorn ca 23.00, börja jobbet 07.00, komma hem efter 16.00, umgås med familjen & ev. gå igenom dagens e-post ca 21.30!

Många av gruppens medlemmar har ungefär samma dagsschema som jag & hur ska vi då hinna deltaga i dessa möten?

Detta var inte enda punkten som ”forcerades” fram, detta är inte Roger förenings eller AA-mässigt!

Jag behöver inte citera AA-litteratur för att tala om min åsikt utan detta som jag reagerar över står i tradition 2, nämligen ”Våra ledare är blott betrodda tjänare – de styr inte” (tänkvärd)!

Jag har upplevt för mycket tjänarstyrning på detta möte & detta står jag för!

Jag har rätten som medlem i aa-12steg kommentera ett möte efter mötet fast jag lyssnar eftersom du ställer ut frågan enl. P.8. eller är det du som bestämmer vilka som får dela (Är det aa-mässigt)?

//Åke alkoholist

Hej Åke.

Jag har kollat i det blivande protokollet att det bara togs ett beslut, nämligen “att vi skulle göra en lista om serviceuppdragens uppgifter med kontaktpersoner”. Såå....

Kan du förklara vad du menar är felaktigt med det. För att inte missförstånd uppstår.

Ödmjukt Roger - alkoholist/fd. ordf.

 Om du varit uppmärksam, kära Åke, så hade du sett att, pkt 8 avslutades ung. med texten : “eftersom också ett GSM är ett AA-möte och en del i vårt tillfrisknande så kan man dela vidare på delningslistan”.

Roger - alkoholist/fd. ordf.

Hej!

Beslut om service uppdrag hör inte detta hemma på ett ”PM” möte?

Diskussioner om uppdraget är väl OK på vilket möte som helst, men beslut, tveksamt, men som jag skrivit tidigare det gruppsamvetet som beslutar!

Jag har varit med på en hel del GSM möten inom AA-hierarkin & aldrig varit med om att GSM beslutar praktiska grejer utan skickar frågan med förslag till nästkommande ”PM” möte (arbetsmöte)!

//Åke alkoholist

Jag ser då inga problem, mötet har varit & är avslutat!

Jag respekterar & finner mig i gruppsamvetets beslut, MEN jag har förfarande rätten att dela om vad jag tycker om mötet & mötesförfarandet.

Varför jag tar upp detta, är bara för att till näst kommande möten (PM-mötet) så hoppas jag att mötesledaren tänker efter vad som står i AA servicehandbok & ”AA:s Tolv Koncept för service i världen”!

Alla mäniskor har lika värde & ska ha samma möjlighet att komma till tals, & inom AA så är tjänarna blott bettroda tjänare – de styr inte!

Slut diskuterat från mitt håll & jag ser fram till kommande PM-möte i mars!

//Åke alkoholist

Hängde med hyfsat (tror jag)!

Men mkt är det med svar o trådar o tolkningar.

Tack till alla som deltagit. Tack till ordförare o sekreterare.

Har inga förslag om bättringar.

Mvh/Rob alkoholist