Protokoll fört vid AA -12 steg Gruppsamvetsmöte (GSM) 2014-06-02

1. Roger A öppnade gruppsamvetsmötet och inledde med ...

- att hälsa alla välkomna och att upplysa de som är intresserade att på: www.aa.se klicka på “för medlemmar” + “servicehandboken” + “innehåll” + “flik 7” sid. 11/16 så finns det lite upplysning om “gruppsamvetsmöte” (hela gruppens gemensamma tänk) vilket innebär att alla har samma rätt till åsikter.

2. Förslag på Dagordning:

Roger A  öppnade mötet med en inledning tidigare. 12 traditionerna. (finns på hemsidan)

2.Val av ordförande och sekreterare + godkännande av dagordning

3.Presentation av närvarande

4.Övriga frågor anmäls (tas upp i pkt. 8)

5.Föregående protokoll redovisas

6.Någon av traditionerna diskuteras

7.Gruppsamvetsfrågor ex: Hur tar vi hand om nykomlingar? Hur för vi budskapet vidare? Hur får vi känare till service?

8.Övriga frågor

9.Beslut om datum för nästa GSM. + Påminnelse om HATTEN + sinnesrobönen.

10.Avslutning

Beslut: Dagordningen - godkändes - Mötesordförande Roger A- godkändes - Sekreterare Anne K (Åland) - godkändes.

3. Presentationer av mötesdeltagarna.

5 mötesdeltagare anmälda: Roger A, Anne K (Åland) Peter M, Åke T, Rob, Birgitta J-W

4.Övriga frågor anmäls (tas upp i pkt. 8) 2 stycken anmälda (Roger A och Åke T).

5. Föregående Gruppsamvetsmötesprotokoll redovisades  (finns på hemsidan)

6.Någon av traditionerna diskuteras (förslag Femte Traditionen)

Mitt förslag är tradition 5. Förra GSM:et blev det 1:a  (“Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de alkoholister, som fortfarande lider.)

Eftersom alla traditioner är den andliga grundvalen i AA är ju alla traditioner viktiga, men jag tror att det blir lite rörigt om vi ska dela om alla.

I dagordningsförslaget i servicehandboken står :”Någon av traditionerna att diskutera.”

 /Roger alkoholist/ordf.

-Delningar till punkt 6 "se bilaga 1"

7.Gruppsamvetsfrågor ex: Hur tar vi hand om nykomlingar? Hur för vi budskapet vidare? Hur får vi känare till service?

-Delningar till punkt 7 "se bilaga 2"

8.Övriga frågor  - Inga övriga frågor anmäldes

9.Beslut om datum för nästa GSM. + Påminnelse om HATTEN + sinnesrobönen.

Förslag till nästa GSM  2014-12-01

Beslut: AA12-steg´s nästa möte blir 2014-12-01. (in på hemsidan)

10.Avslutning

Det är dags att avsluta vårt gruppsamvetsmöte.

Jag uppmanar till stillhet och eftertanke vad gruppsamvetet betyder för sammanhållningen.

Jag vill samtidigt uppmana till fördjupning i AA-s 12 traditioner, i den takt vi själva klarar.

De tolv traditionerna är ju till för AA i sin helhet, medan stegen är till för vårt personliga tillfrisknande.

Jag vill trycka lite extra på tradition 1, 3, 5, 7 och 12

 

En tanke:

 “Jag är ansvarig.

Närhelst, varhelst någon ber om hjälp

vill jag att AA skall finnas till hands,

och för det är jag ansvarig.

 

Gud, Ge mig sinnesro att acceptera, det jag inte kan förändra,

mod, att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

 

Tack till alla som gjort detta gruppsamvete möjligt.

//Roger - alkoholist.

 

Bilaga 1

Hej!

Satt just och läste den långa versionen av tradition 5.

"Varje grupp i Anonyma Alkoholister bör vara en andlig enhet med ett enda huvudsyfte, nämligen att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider."

För att förstå ljuset behöver jag ha erfarit mörkret. När jag själv har upplevt ljuset och någon fortfarande är i mörkret är det min absoluta önskan att låta den personen hitta ljuset.

Tänker som så att jag inte då skall börja med något annat..som att lära den personen "virka"

Kramar i Ljus och Kärlek

Anne från Åland Alkoholist

För att “föra budskapet vidare” behövs i bland bara att jag uppträder nyktert och ödmjukt. Att jag med mitt beteende visar att AA:s budskap fungerar. Det innebär också att jag delar med mig av min erfarenhet.

Det är en klyscha att det inte finns några måsten i AA. Tycker jag. Att jag måste ge bort det jag fått  för att få behålla det jag fått, är en sanning så god som någon.

Genom att jag bara kan ändra på mig själv, så ger jag inga pekpinnar, bara försöker föregå med gott exempel när det gäller att föra AA:s budskap vidare genom fler delningar. Genom min erfarenhet, mina förhoppningar och min styrka tillsammans med andra kanske jag kan bidra, till nå´t positivt till andra som lider.

Det sägs att vi ska ta rygg på vinnarna som går före. Hur ska det gå till om nästan ingen visar sig. Jag upplever att få tillfälle att dela med mig, ger mig själv glädje och styrka.

Endast ett huvudsyfte ....är ord att ta på allvar.

/Roger - alkoholist

 Är det någon som har en ide, hur vi ska tolka “varje grupp bör vara en andlig enhet”, som det står i SB, den “långa ”versonen?

Roger alkoholist/ordf.

Det jag närmast tänker på är: Gruppens gemensamma syfte, det vi alla är med, för och tillsammans i.

Hålla fokus på det viktigaste.  Andliga gemenskapen, gruppens anda.... nej nu spårade jag ur :D

mvh/Robben alkoholist

Va inte så sträng med dig själv. Du föregår med gått exempel genom att säga din åsikt.

Själv tänker jag också på steg 12. “När vi själva fått ett andligt uppvaknande....” Flera stycken blir ju då en enhet. Nu behöver vi ju inte hunnit göra färdigt alla 12 stegen för att dela på ett möte. Den som är på steg 1 och delar sin erfarenhet om det ger oss andra som kanske är “lite före” en mycket nyttig och viktig påminnelse.

Roger alkoholist.

 Hej!

Lite tankar från mitt håll:

Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till

de alkoholister, som fortfarande lider.

Ja, vad tänker jag på när jag läser ovansående? För mig är det viktigt att AA finns & att möten är öppna för alla som har en önskan att sluta dricka,

jag har TYVÄRR stött på grupper som kallar sig ”traditionsenliga” som har avbrutit medlem att fortsätta dela när denna har t.ex. berättat hur viktig dennes husdjur är i tillfrisknandet,

bet personen att lämna lokalen & höra av sig till GSR om 3veckor ifall denne kan få beträda lokalen igen!!!!!!!

En AA-grupp SKALL vara öppen för alla som uppfyller tradition 3 & inget annat!

Det är viktigt att vi tar hand om nykomlingar, nykomlingen ÄR den viktigaste personen på sitt första AA-möte, detta får vi inte glömma bort, jag har som webbis funderat på hur ska vi utforma vår hemsida

så att nykomlingar känner sig välkomna & hemma, det kanske är bra som det redan är, för att ändra detta så måste vi ha ett praktiskt möte!

Jag tycker att det är härligt med så många & skiftande delningar på vår delningslista, fortsätt med detta det är så det ska vara i en grupp, ingen delning är sämre än den andra, bara vi håller oss till netiketten (som finns på vår hemsida)!

Det sämsta som jag ibland har upplevt det är när någon medlem går in och ska tala om för oss andra vad & hur vi ska dela, vi är alla lika värda & visst ska vi följa AA:s principer på nätet (finns på vår hemsida)!

Glöm inte bort att vi är personligen ansvariga för det vi skriver, om någon har synpunkter på mina delningar skriv då ett privat mail till mig istället för delningslistan så får vi diskutera!

En del är rädda för att nykomlingar ska skrämmas bort från delningslistan när någon delar om annat än alkohol MEN jag tror att det är större risk att någon går ur om någon försöker styra delningar,

eller kommer med personliga påhopp på delningslistan (har erfarenhet av detta, har varit välkomstvärd i gruppen tidigare)!

Ja det blev en liten delning, ha en bra fredag i Sverige & andra ställen!

//Åke alkoholist

Hej hej oss!

5e traditionen.

Det känns så enkelt och självklart på något sätt. Naturligt vis måste det vara så att det enda huvudsyftet AA ska ha är att föra budskapet vidare till dem som ännu lider.

Den som har en önskan om att sluta dricka är välkommen i gemenskapen.

Jag är alkoholist. Jag är alkoholist och jag har börjat tillfriskna genom AA och arbete i 12-stegsprogrammet. Jag deltar och delar med mig av mina tankar, upplevelser och mina erfarenheter av hur jag gjorde för att tillfriskna. Jag försöker visa min "rygg" jag försöker lysa med mitt ljus :)  idag!

Så har jag inte alltid gjort. Jag gömde mig i mail-listan här och "kollade" in allt först. Jag var rädd att "vara fel" säga  fel saker.... inte förstå hur det funkade.  (kanske är det så för några fler?)

Sen tänkte jag att jag ju har saker att ge och att det inte är rätt att behålla det för mig själv. Paradoxen som det står om i 5e steget. Ge bort nykterhet för att få behålla den!!!  Det går inte att förneka att det är så.

god kväll samtliga :D /Robben alkoholist

Jag gick ur den andra mailgruppen pga av mig upplevda pers.påhopp i det praktiska årsmötet...inte bara det utan helt vidriga vinklingar av de beslut som jag formulerade i det vi beslutat....hursomhaver......12-an fanns ju för mej.....även om jag oxå här i början kom i delo med en av oss....men det redde vi ju ut....no problem. ..love/Birgitta

Goda synpunkter Åke!!

Jätteviktigt att låta delningar ske och vara. Det pratas mycket om ödmjukhet i AA. När det kommer till tolkningen av stora boken och vem som har "rätt" hårdnar klimatet något ibland. Om jag vill visa en nykomling hur jag uppfattar att en delning ska vara så ska jag förmodligen dela själv så att jag föregår med gott exempel. Det är inte lätt att förstå i början. Alla aa-klyschor som sägs av andra men som kanske inte har någon som helst innebörd för mig ännu. Som om alla vet något som inte jag vet. (så kan det ju såklart vara :) men det ökar förmodligen inte förtroendet för aa lika mycket som ett "hej kul att du är här, allt ordnar sig")  Det är väl snarare sånt som skrämmer bort folk?  Jag har inte AA som något som jag ska bli bäst på.

mvh/Rob alkoholist

 

Bilaga 2

- Ett sätt att få medlemmar till service, kan va´ att vi gör en speciell notering på vår hemsida märkt “serviceuppdrag” där en ödmjuk och utförlig förklaring ges vad respektive serviceuppdrag innebär. Då kan de som vill, i god tid före våra praktiska möten förbereda sig. Vi kan i ett mail påminna en månad före.

Min egen reaktion när jag första gången blev erbjuden att “ta nyckeln” till vår lokal utan förberedelse var att kasta mig i skydd. Nej det kan jag inte!!! Då fick jag en enkel förklaring ."Dörren till vår lokal är inte svårare att låsa upp än din lägenhet”..” Har du problem med den?”... Nääe! Jag tog nyckeln och har inte ångrat mig en enda sekund se´n dess.

//Roger - alkoholist.

- Jag har en särskild sponsor som sponsrar in mej i service-tjänstgöring.....

Birgitta

- Go kväll, det finns väl inga beslut att ta, bara att uppmana eller vädja till gruppens medlemmar att ställa upp som tjänare vid nästa PM-möte.

Med förra PM-mötet i minnet så ser det inte så lovande ut för denna grupp om inte medlemmarna tar sitt ansvar & ställer upp som tjänare,

jag lovar att om någon behöver sponsring i tjänar uppdragen så ställer jag upp, ingen medlem ska behöva känna att jag vågar inte, detta törs jag inte,

vi är många i gruppen som har haft samtliga tjänaruppdrag & fler än jag ställer säkert upp om någon behöver hjälp!

//Åke alkoholist

- “Hur tar vi hand om våra nykomlingar”

Skulle Birgitta W eller Anders kunna berätta vad deras serviceuppdrag i FADDERPOLEN gäller.

 //Roger - alkoholist.

-Hej Roger!

Ja, jag skulle också vilja veta vad som gäller med "fadderpoolen". Fram tills dess att jag (förmodligen) får min behandling via socialtjänsten så är jag i desperat behov av en sponsor via nätet eller IRL.

Vad ingår i uppdraget i att vara sponsor? Får man tex ringa? Som du säger så vore det bra om Birgitta eller Anders kunde klargöra detta.

MVH /Peter alkoholist

-uppdraget att vara sponsor kan innebära olika....det får sponsor o sponsi komma överens om...

Jas som sponsor uppmanar min sponsi att ringa omedelbart hön behöver det om det så är mitt inatten...

Men det allra viktigaste har varit att jag har väglett hur att göra stegen....enl Stora Boken...för jag kan bara dela det jag själv gjort...

Dessutom har oxå jag en sponsor själv....samt en spondor i service!

Ang faddertjänandet har jag redan svarat på det!........?

Birgitta

-Peter...antagligen hjälper Anders dej.....annars kan jag vara behjälplig  både i telefon o i email....men jag avvisar telesamtal med onyktra...

Birgitta

-God kväll Birgitta!

Tack för dina svar, då förstår jag! Självklart pratar man ju inte med någon som är onykter eftersom det är helt meningslöst (det är ju detsamma som på AA-möten IRL). Jag har inga kontaktuppgifter till Anders men det kan jag säkert få via Anne eller så.

MVH /Peter alkoholist

-Bra fråga Peter!

Jag har också sponsor. Visste inte heller hur det fungerade men det är ett toppenstöd att ha. Min är lite olik mig i sättet så jag får många nya perspektiv och det är bra.

mvh/Rob alkoholist

-Tack Peter...... får du ej kontakt med A är Du helt absolut välkommen att kontakta mej....själv var min första sponsor manlig...

Ps man kan byta sponsor!... det brukar ge sej av sig självt när det är dax...

-Roger....har Du sett mitt email rubr. Fadderuppdrag/Birgitta?

-Jag (som ordförande) läser allt som skrivs i gruppsamvetsmötet.

Ödmjukt - Roger - alkoholist.

-Ett sätt att få medlemmar till service, kan va´ att vi gör en speciell notering på vår hemsida märkt “serviceuppdrag” där en ödmjuk och utförlig förklaring ges vad respektive serviceuppdrag innebär. Då kan de som vill, i god tid före våra praktiska möten förbereda sig. Vi kan i ett mail påminna en månad före.

Min egen reaktion när jag första gången blev erbjuden att “ta nyckeln” till vår lokal utan förberedelse var att kasta mig i skydd. Nej det kan jag inte!!! Då fick jag en enkel förklaring ."Dörren till vår lokal är inte svårare att låsa upp än din lägenhet”.” Har du problem med den?”... Nääe! Jag tog nyckeln och har inte ångrat mig en enda sekund se´n dess.

 //Roger - alkoholist.

-“Hur för vi budskapet vidare?

Det finns ETT bra alternativ:

” Dela med oss av våra erfarenheter, våra förhoppningar och vår styrka med varandra.....”

Birgitta

-Ler med dig i din beskrivning Roger :) !  Ditt förslag är bra tycker jag. Kanske vi kan påminna om vad servicen betytt för vårt tillfrisknande i delningar för att även på den vägen försöka förklara för nykomlingar hur det fungerar. OM vi får fart på delningarna så kommer ju saker att klarna mycket fortare för dem som är nya. Det jag tror många söker när de kommer hit är människor som delar (fast på nätet), det är knepigt med att knappra sig fram på datorn och nykterheten är svår som den är. Läsa 12-stegstexterna och 12-steg och 12-traditioner är såklart bra men det är upplevelsen av att människor GÖR det här på riktigt och att det fungerar som behövs.  Det är kanske där vi måste fundera mer på hur vi kan synas bättre. Göra livsberättelserna mer tillgängliga... folk vill väl veta hur det funkar först och främst.

Det här skulle jag säkert ha märk som UÄ... men det tror jag inte.

mvh/Rob alkoholist

-En liten fördjupning hur jag tänkt.

Om dom här tankarna blir verklighet så bör förslaget bearbetas och komma in på vår hemsida i lagom tid före vi har vårt extra PM, så kundskapen får en chans att komma till dom som är intresserade att växa i sitt tillfrisknande och göra service.

//Roger - alkoholist.

- Kära Roger!

Ett väldigt bra förslag.

Sen bara vem och hur? :)

Kramar i ljus och kärlek

Anne Åland Alkoholist

-Hej!

Får jag bara materialet & uppdraget av gruppsamvetet, då är materialet inne omgående på hemsidan!

//Åke alkoholist & webbis

-Vi måste få ett beslut av mötet först. Gruppsamvetet, du vet

Jag återkommer om det. Det kanske kommer fler o bättre tankar.

//Roger - alkoholist.

-Åke, kan du skicka servicelistan igen?

Vi har fyra som hänger på låset, det var länge sen.

Tack snälla Peter R, Rob, Anne och Birgitta.

Förslag. Att Birgitta får hjälp med sin smart phone eller vad det är så hon kan göra service. Rätt person för det är Peter R.

Sen tycker jag det är mycket snack om vad som får sägas, när det får sägas och hur det får sägas..

Självklart är det hur högt i tak som helst bara man är snäll :)

Jag tror att det vore utmärkt att Rob tar över min syssla direkt. DVS att skicka ut en möteslista en gång i veckan och försöka locka våra medlemmar till att öppna möten.

Vidare tycker jag att om det inte finns en öppnare till en måndag bör en tjänare rycka in. Det måste finnas ett möte varje vecka, väl.

Det är kul att det blivit lite snurr på mailen och det tackar jag särskilt Rob, Peter R och Christina för.

Ha det bra alla

Peter M alkoholist

-Kan mötet godkänna att vi sätter in en “serviceuppdragsförklaring” på vår hemsida?

Svar: ja.

Peter/alkis

Svar: Ja

Anne från Åland Alkoholist

Ja!

//Åke alkoholist

-Jag är också med på det! :( jag han inte med.... :D

mvh/Rob alkoholist

Jag anser att frågan är med JA - besvarad. (har alltid velat säga det där.) 😊